NRBI, Bewaakt kwaliteit, borgt kennis en kunde

Inloggen NRBI

Wat is het NRBI?

Verschillende bouwkundig inspecteurs hebben in samenwerking met een aantal belangrijke stakeholders de stichting en het register opgericht. De stichting wil marktpartijen zekerheid bieden over de kwaliteit en uitvoering van inspecties. Daarnaast wil zij er voor zorgen dat de kennis en kunde van de ingeschreven inspecteurs permanent actueel gehouden wordt. Geregistreerde inspecteurs mogen de titel Register Bouwkundig inspecteur voeren (RBI) en onderscheiden zich zo in de markt. Het NRBI bevordert de professionalisering van het beroep van bouwkundig inspecteur en zorgt dat bouwkundige inspecties en adviezen op een eenduidige en kwalitatieve wijze uitgevoerd worden.

Onze missie

Het doel van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is marktpartijen zekerheid te bieden over de kwaliteit en uitvoering van inspecties en inspecteurs die zich onderscheiden in hun werk een objectief en betrouwbaar podium. Zo bevordert het NRBI de professionalisering van het beroep van bouwkundig inspecteur en zorgt het NRBI dat inspecties en adviezen op een eenduidige en kwalitatieve wijze uitgevoerd wordt.

Wanneer mag iemand zich RBI (Register Bouwkundig Inspecteur) noemen?

Beroeps en Gedragscode

De RBI is gehouden aan de op deze website gepubliceerde Beroeps- en Gedragscode. Het toezicht op de naleving van deze code heeft NRBI uitbesteedt aan een onafhankelijk tuchtrechtorgaan. Dit tuchtrechtorgaan kunt u vinden via deze link alwaar u ook de klachtenprocedure kunt vinden.

Het NRBI heeft afgesproken dat alle uitspraken die TCMNL uitspreekt, worden gepubliceerd op de website www.tcmnl.nl

Inspectieprotocol en rapportageformat

RBI inspecteurs conformeren zich aan een duidelijke en transparante inspectierichtlijn. Hierbij gaat het vooral om de wijze waarop inspecties worden uitgevoerd en de manier waarop de inspecteur daarover rapporteert. Een RBI maakt altijd gebruik van het inspectieprotocol van het NRBI.

De kwaliteit van een inspectie is meer dan alleen een grondige inspectie uitvoeren. Het is van belang dat het inspectieresultaat op de juiste wijze gerapporteerd wordt.

Kwaliteit door toezicht

Het NRBI controleert steekproefsgewijs de rapporten van alle Register Bouwkundig Inspecteurs. Deze controle is enerzijds nodig om toezicht te houden op de kwaliteit van rapportage en anderzijds om consequent te werken aan het verder verbeteren van de standaard kwaliteit van het gehele inspectiemanagementproces. Zodoende borgt het NRBI de kwaliteit van de aangesloten inspecteurs.

Valideren van inspecties

Voor het valideren van inspecties maakt het NRBI gebruik van Inspectiemanagement Nederland. i-NL toetst steekproefsgewijs voor stichting NRBI of de RBI inspecteurs hun werkzaamheden uitvoeren conform door het NRBI opgestelde eisen en richtlijnen bij inspecteren.

Een inspectie uitgevoerd door een RBI inspecteur geeft daardoor meer zekerheid aan geldverstrekkers, intermediairs en consumenten. Van een RBI inspecteur mag redelijkerwijs verwacht worden dat zijn rapportages goed inzicht geven in de bouwkundige staat van het geïnspecteerde object.

Hoe schrijf ik mij in bij het register van NRBI? 

De procedure tot inschrijving kent drie stappen.

 1. Beoordeling op basis van het toelatingscriteria bij het NRBI
 2. Bepalen wijze van inschrijving (keuze route A of B, zie onderstaand overzicht)
 3. Formaliseren inschrijving als Rbi

Om uw inschrijving te starten (stap 1) dient u een aantal documenten aan te leveren en tevens aan een aantal vereisten te voldoen:

 • Geldige inschrijving bij de KvK
 • Opgave BTW nummer
 • Niet onder surseance van betaling staan
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Afschrift van bescheiden (relevante diploma’s en/of certificaten) waaruit blijkt dat de aspirant ingeschrevene een relevant denkniveau heeft op minimaal HBO niveau binnen de vastgoed gerelateerde sector;
 • Bewijs van minimaal drie jaar aantoonbare relevante werkervaring in het uitvoeren van bouwkundige inspecties of direct daaraan gerelateerd werk (dit laatste ter beoordeling door NRBI);
 • Een vijftal (5) bouwkundige inspectierapporten, niet ouder dan 1 jaar;
 • Actuele Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Na ontvangst van de benodigde gegevens en betaling van de aanmeldingskosten sturen wij u de overeenkomst tot inschrijving. Wij verzoeken u deze volledig en naar waarheid in te vullen en aan ons te retourneren. Het NRBI zal uw inschrijving na ontvangst van het inschrijfgeld in behandeling nemen. 

Kosten: 

 • Het verwerken van de aanvraag tot inschrijving kost eenmalig € 75,- ex BTW.
  (kosten voor het behandelen van aanvraag tot inschrijving zijn non refundable)
 • De overige kosten zijn afhankelijk van de wijze van registratie. In onderstaand overzicht ziet u dat inschrijving al mogelijk is vanaf € 295,- per jaar.

              kosten

          Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gelden per persoon per inschrijving (prijspeil 2018).

*Rekeningnummer Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs NL53INGB0008125920 

Klik hier om je aan te melden als register bouwkundige
 • Permanente educatie
 • Doorlopend toezicht op kwaliteit
 • Beroeps en gedragscode
 • Inspectierichtlijn en rapportage

Lees hier meer over de motivatie van een aantal van onze register inspecteurs

Register Bouwkundig Inspecteur Johan Bove

Johan Bove

Register bouwkundig Inspecteur, Friesland

Ik ben Johan Bove en werk al sinds 1987 als zelfstandige sr bouwkundige, mijn specialiteiten zijn het gehele bouwproces, de afwikkelingen en als Bouwpatholoog gespecialiseerd in bouwgebreken en geschillen, we werken door geheel Nederland, en staan voor u klaar om u te helpen.

Eindelijk erkenning als zelfstandig Bouwkundig Inspecteur. “Ik ben zeer vereerd, om als Bouwkundig Inspecteur te zijn geregistreerd bij het Register Bouwkundige Inspecteurs (RBI) en daarmee een bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van het beroep.”

Erik Braunius: de oprichter/eigenaar van Aan-Zet bouwkundig adviesbureau gevestigd in Almere.

Erik Braunius

Aan-Zet bouwkundig adviesbureau

Het uitvoeren van bouwkundige inspecties nieuwbouw of bestaande bouw is de core business van Aan-Zet. Tot voor kort was er geen register (kwaliteitsborging) voor bouwkundigen die bouwkundige inspecties uitvoeren waardoor het voor opdrachtgevers lastig is een goede bouwkundige te vinden. Dit register is er nu wel en ik voel me dan ook vereerd dat ik als een van de eerste gecertificeerd bouwkundigen hier een bijdrage mocht leveren als RBI.

Bob van Dinten

Register bouwkundig Inspecteur, Drenthe

Mijn naam is Bob van Dinten eigenaar van Bouwkundig Adviesbureau Bouwerbob te Diever, Drenthe. Wij houden ons voornamelijk bezig met het uitvoeren van bouwkundige keuringen en inspecties in het noorden van ons land. Daarnaast zijn we actief in het begeleiden van bouw en verbouwprojecten. Dit maakt dat we niet alleen de theorie beheersen maar ook voeling houden met de praktijk .
Prachtig dat er voor opdrachtgevers nu een register is met bouwkundigen die staan voor kwaliteit! Wij zijn er trots op als één van de eerste bouwkundigen te worden toegelaten en de titel RBI te mogen dragen.

Ger van het einde

Register Bouwkundig Inspecteur (Rbi)

Even voorstellen.  Ger is mijn naam ik heb al meer als 40 jaar ervaring als bouwkundige. Sinds 2008 als zelfstandig bouwkundig expert. Eindelijk is er erkenning als zelfstandig bouwkundig inspecteur en met trost mag ik me Register bouwkundig Inspecteur noemen.

Alexander Boele van Inspectie Managment Nederland (i-nl)

Alexander Boele

Validatie expert

Inspectie Managment Nederland (i-nl) is een service provider voor en door experts. Als bouwkundig expert voer ik validaties en veld audits uit van alle Register bouwkundig Inspecteurs. Ook ik als validatie en veld audit expert moet voldoen aan de eisen van het NRBI en met de titel Register Bouwkundig Inspecteur is dit de erkenning en onderscheidend vermogen die wij zoeken. Register bouwkundig Inspecteurs die wij valideren weten zo dat wij ons vak verstaan en dezelfde taal spreken. 

Wiek smedts

Register bouwkundig Inspecteur

“Ik houd me al jaren bezig met bouwkundige vraagstukken, inspecties en opleveringen van bouwwerken. Daarnaast ben ik actief met bouwkundige projecten, bouwbegeleiding en advisering.”  Als onafhankelijk bouwdeskundige ondersteunt en adviseert Wiek BouwConsultance mensen met de voorbereiding, prijs-contractvorming en realisatie ten aanzien van nieuwbouw, verbouw, renovatie, transformatie, duurzaamheid en/of onderhoud van vastgoed.

Het NRBI bevorderd de professionalisering van het beroep van Bouwkundig Inspecteur, wat staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit in de bouw en vastgoed branche. “Ik ben zeer vereerd, om als Bouwkundig Inspecteur te zijn geregistreerd bij het Register Bouwkundige Inspecteurs (RBI) en daarmee een bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van het beroep.”

* onze inspecteurs zijn te herkennen aan het RBI keurmerk

Waarom is er een register voor inspecteurs?

Formele kaders

Het beroep van bouwkundig inspecteur is niet formeel beschermd en mag dus door iedereen worden uitgeoefend zonder toestemming van een bevoegde autoriteit. Het ontbreken van formele kaders werkt hand dat consumenten niet van te voren weten of zij te maken hebben met een echte deskundige. Het maakt het lastig voor de echte professionals om zich te onderscheiden.

Géén afbreukrisico

Het afbreukrisico voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers van inspecties is hoog. Verkeerde keuzes kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De prijs van de dienstverlening biedt geen houvast. Goedkoop kan duurkoop zijn en duurkoop hoeft niet altijd goed te zijn.

Eenduidigheid

In de woningmarkt ontbreekt het aan een eenduidige richtlijn voor het inspecteren van een woning. Ook zijn er geen gedragscodes waaraan een inspecteur zich moet houden. Daarnaast ontbreekt het aan toezicht. Register Bouwkundig Inspecteurs erkennen dat dit een probleem is en onderschrijven daarom de door het NRBI opgestelde regels en kwaliteitseisen aan de inspecteur. Het inspecteren met heldere afspraken geeft eenduidigheid en verhoogt de kwaliteit.

Duidelijkheid

Het NRBI maakt een einde aan de onduidelijkheid. Het NRBI ziet erop toe dat de bij haar ingeschreven inspecteurs zich onderscheiden door de kwaliteit van hun werk. RBI inspecteurs conformeren zich aan heldere gedrags- en beroepsregels.
Dit is in het belang van alle partijen: opdrachtgevers weten vooraf wat van gevalideerde inspecties en van de RBI inspecteurs verwacht mag worden.

Transparant

NRBI inspecteurs geven hun klanten de zekerheid dat ze werken conform transparante richtlijnen.