Expertisekamer Contra expertise

Er zit veel Kaf onder het koren binnen de contra experts. Cowboys worden ze ook wel genoemd. Dat is een van de redenen waarom verzekeraars meer en meer moeite hebben met personen die zich uitgeven als contra expert maar in werkelijkheid zich nergens aan conformeren.

In Nederlands hebben we twee expertise branche organisaties ofwel stichtingen Kwaliteit, kennis en Kunde waarborgen. Een daarvan is Stichting Nederlands register Bouwkundig Inspecteurs.

De Expertisekamer contra expertise binnen het NRBI is in oprichting. Stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs wil met de persoonscertificering Rbi Contra expertise het kaf van het koren scheiden op expertiseniveau. Of het nu gaat om contra expertise bij bouwkundige gebreken, branschade, waterschade, of andere gebouwschade onderzoeken de betrokken partijen hebben zo zekerheid dat hun contra expert over de juiste kennis en kunde beschikt en geheel onafhankelijk handeld conform de beroeps en gedragscode en van het NRBI.

De Expertisekamers zijn voorzien van een voorzitter en commissieleden. De voorzitter en minimaal 2 commissie leden zijn lid van het NRBI. De overige zetels kunnen worden ingevuld door marktpartijen die steunend lid zijn van het NRBI. Door kennis te delen vanuit de leden naar marktpartijen en visa versa kom je tot breed draagvlak.

De Expertise Kamer Contra expertise dient als adviesorgaan voor de leden en bestuur, en bepalen mede de koers van het NRBI.

Aanmelden om zitting te nemen binnen de expertisekamer kan. Klik hier 

 

 

Leden

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden