Expertisekamer Monumenten

De expertisekamer monumenten is in oprichting. Waarom? Uit de praktijk is gebleken dat er veel verschil is m.b.t. de kennis en kunde op het gebied van het inspecteren van monumenten. Een persoon(en) met een bepaalde verdieping (expertise) is benodigd om een monument te kunnen inspecteren. Om hier het kaf van het koren te onderscheiden is de Expertisekamer Monumenten in oprichting.

Expertisekamer Monumenten gaat zich richten op:
- Beroeps en gedragscode monumenten;
- Kennis en kunde van de persoon / verdieping;
- Persoonscertificering / per verdieping of algemeen;
- Expertisekaders binnen een of meerdere diensten; 

Aanmelden ExpertiseKamer Monumenten:

Wilt u kennis delen en mee bouwen binnen de expertisekamer Monumenten. Wij komen graag in gesprek met personen en marktpartijen met de juiste kennis en kunde. Heeft u interesse in de toetreding van de Expertisekamer Monumenten? Neem dan contact met ons op.

De expertisekamer bouwgeschillen dient als adviesorgaan voor de leden en bestuur, en bepalen mede de koers van het NRBI.

Aanmelden om zitting te nemen binnen de expertisekamer bouwgeschillen kan. Klik hier

 

Leden

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden