Kosten Expertisekamers

Uw opdrachtgevers willen er zeker van zijn dat u betrouwbare bouwkundige inspecties verricht. Als Register-Bouwkundig Inspecteur (persoonlijke titel) herkennen zij u als betrouwbare bouwkundig inspecteur. De titel Register-bouwkundig inspecteur (Rbi) laat zien dat u de voldoende kennis en vaardigheden beheerst en dat u volgens de gedrags- en beroepsregels van NRBI werkt.

Als Register-Bouwkundig Inspecteur bent u vindbaar in ons online expertise register en komt u in aanmerking voor opdrachten die inschrijving in het Register vereisen. Doordat u zich conformeert aan het onafhankelijk (tucht) scheidsgerecht mag u de beschermde en onderscheidende titel Register-Bouwkundig Inspecteur (Rbi) voeren.

Toelatingseisen
Niet iedereen kan Register-Bouwkundig Inspecteur worden. Per expertise Kamer gelden specifieke toelatingseisen. Meer hierover leest u op deze pagina en/of in het Reglement Expertise Kamers.

Kosten
Het entreegeld (toetsing) bedraagt eenmalig € 150,- excl. per persoon, onafhankelijk van het aantal Kamers (expertises) waarvoor u zich inschrijft. Daarnaast betaalt u een jaarlijkse bijdrage per Kamer, per register bouwkundig inspecteur. 

Overzicht jaarlijkse bijdrage per certificering

Expertise Kamer bestaande bouw Jaarlijkse kosten
Bouwkundige keuring (woongebouwen) ** € 295,-
Meerjarige Onderhoudsplanning (MJOP)    (in ontwikkeling)
NEN2580 inmeten  (in ontwikkeling)

 

Expertise Kamer Kwaliteitsborging Nieuwbouw 1e aanmelding
Opleveringskeuring Nieuwbouw (woongebouwen) **
- Vooropname/ Oplevering/ Naschouw
€ 295,-p/j
Kwaliteitsborging  (bouwtoezicht en deel inspecties) (In ontwikkeling)
Bouwbegeleider   (In ontwikkeling)

 

Expertisekamer Deskundigenonderzoek Bouw 1e aanmelding
Expertise rapportages inzake bouw en verbouwgeschillen € 850,- p/j
Bouwgebreken onderzoeken, bouw en verbouw geschillen rapportages  
Gerechtelijk bouwdeskundige  

 

Expertisekamer Specialistische onderzoeken 1e aanmelding
Specialistische bouwkundig onderzoeken € 350,- p/j
Vocht, materiaalkunde, asbest (bouwkundig gerelateerd)  

 

Expertisekamer (contra) expertise (in ontwikkeling)
Contra expertise rapportages bouwkundig  
Bouwschades, brand en vochtschades  

(** ) Gevalideerde rapportage (richtlijnen conform NRBI)

(*) Goedgekeurde keuringsoftware door stichting NRBI.

Bedragen zijn exclusief 21% btw.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden