Tucht via het scheidsgerecht bouwinspecties

Een bouwinspecteur in het Register van NRBI (Register Bouwkundig Inspecteur) houdt zich aan de Reglementen van het NRBI. Daarmee is de Register Bouwkundig Inspecteur onderworpen aan tuchtrechtspraak via scheidsgerecht.

Binnen het scheidsgerecht zijn een of meerdere onafhankelijke arbiters ondergebracht via www.arbiters.be.

Dat betekent dat de Register Bouwkundig Inspecteur individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor zijn of haar handelen of nalaten voor het scheidsgerecht, Het scheidsgerecht is onafhankelijk van het NRBI. Het NRBI bestuur noch Register Bouwkundig Inspecteurs (RBI'ers) hebben zitting. Dit waarborgd de onafhankelijkheid van de arbiters. De procedure van het scheidsgerecht is vastgelegd in het protocol scheidsgerecht NRBI.

Hoe dient u een klacht in?
Van een Register Bouwkundig Inspecteur mag u kwaliteit verwachten. De Register Bouwkundig Inspecteur houdt zich aan de Reglementen en beroeps- en gedragscode die NRBI heeft vastgesteld. Bent u als opdrachtgever of als belanghebbende niet tevreden over de geleverde dienst? Meent u dat de register bouwkundig inspecteur zich niet gehouden heeft aan de regels, format en beroeps en gedragscode? En komt u er met de Register Bouwkundig Inspecteur zelf niet uit? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. De klacht wordt dan behandeld door een of meerdere onafhankelijk arbiters volgens een bepaalde procedure.

BELANGRIJK
De arbiter zal ook bij een gegronde klacht geen inhoudelijke reactie geven m.b.t. opgenomen kosten en/of andere waarde vaststellen van het geïnspecteerd object. De arbitrage kan bij een gegronde klacht oordelen dat een bouwinspectie niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Maar de arbitrage brengt geen nieuw bouwkundige inspectie uit. Ook kan een arbiter de bouwinspecteur niet als maatregel opleggen het bouwkundig rapport aan te passen. Het is goed dat u zich dat realiseert als u een klacht overweegt. De arbiter kan wel besluiten dat een onafhankelijke inspectie noodzakelijk is. Deze kiest dan een of meerdere experts en stelt deze voor aan partijen. 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel transparantie en keuzevrijheid en waarborgt processen zo ook binnen het scheidsgerecht. Elke arbiter is neutraal en onafhankelijk van de partijen en behandelt hen op voet van gelijkheid. De administrateur wijst een of meerdere arbiters aan die geen binding hebben met het NRBI noch leden. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de onafhankelijkheid bij geschillen.

Zoek Rbi-er Leden