Vincent Verbruggen

Met de oprichting van de Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) in 2017 is een belangrijke stap gezet om de bouwkundig inspecteurs erkenning te geven voor zijn of haar vak en de markt duidelijkheid te geven in de dienstverlening van een Bouwkundig Inspecteur.

Om als NRBI het verschil te maken, is het nodig om experts op expertiseniveau te certificeren en zich te laten onderscheiden. Kwaliteit, kennis & kunde moet gewaarborgd worden op persoonsniveau!

De mensen, ofwel de experts met de juiste kennis en kunde staan staan voor mij altijd voorop. Experts op expertiseniveau! Om kwaliteit, kennis & kunde te kunnen waarborgen zijn er duidelijke diensten nodig binnen heldere expertisekaders. Om de mens (expert) en expertise (dienst) te kunnen certificeren en te valideren is het van belang dat dit gebeurt binnen een duidelijk volgbaar (LEAN) proces.

Ik geloof in de kracht van het collectief. Samen sta je sterker en bereik je meer. Maar ik geloof ook in de expertise van de mens en duidelijke volgbare ICT processen wat er toe zal leiden dat we de kwaliteit, intergriteit en onafhankelijkheid beter kunnen bewaken. 

Marktpartijen (consumenten, zakelijke partijen, etc.) willen kwaliteit, onafhankelijkheid. 

Samen met de bestuurders Guy Schepers en Gerard van Wel en de aangesloten Rbi'ers bouwen we verder aan een stevig fundament. 

Kwaliteit, kennis, kunde en onafhankelijkheid. Dat zijn de pijlers waar we op verder bouwen. 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden