Expertise Kamers

De expertise Kamers (EK) van het NRBI is een kenniskamer van intermediairs (marktpartijen) en experts waar de bij het NRBI aangesloten expertisebureaus, en expertisediensten verenigd zijn.

Het primaire doel van de expertisekamers is de gemeenschappelijke draagvlak van de aangesloten organisaties te behartigen en in overleg te treden met diverse belangenorganisaties, alsmede andere partijen in de markt, zoals makelaars, hypotheekadviseurs, verzekeraars en zijn hiermee de schakel tussen het NRBI en de (commerciële) markt.

Wat doet de expertise Kamer?

De expertise kamer houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van het certificaat en de gekoppelde dienstverlening. Ook is het nodig om het draagvlak van het certificaat en belang in de markt. Daarnaast is dit gericht op de diensten verder te ontwikkelen en houdt zij zich bezig met actuele zaken zoals, nieuwe wetgevingen, door ontwikkelen van de inspectiemethodiek en inspectiesjabloon.
Tenslotte is het een doelstelling toe te zien op het profileren van NRBI bouwkundig Inspecteur bij marktpartijen en intermediaire kanalen.

 

Eisen voor aansluiting bij Expertise Kamer


De voor inschrijving in aanmerking komende bureaus c.q. afdelingen van rechtspersonen dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende vereisten:

  • Iedere deelnemer dient individueel als Register Bouwkundig Inspecteur ingeschreven te zijn bij de expertisekamer en in het bezit te zijn van persoonsgebonden certificaten op expertiseniveau.
  • De organisatie dient tenminste 5 jaar ingeschreven te zijn als expertise-/inspectie bureau bij de Kamer van Koophandel.
  • De organisatie dient zijn expertise-, inspectie activiteiten op objectieve en integere wijze te beoefenen. Indien het zich voordoet dat er een klacht over de organisatie bij de Klachten- en/of geschillencommissie of scheidsgerecht van het NRBI is voorgelegd zal er voor de duur van de  behandeling van de klacht, waarbij er toetsing van de beroeps en gedragscode plaatsvindt, de inschrijvingsbeoordeling opschorten.
  • Voorzitters van expertisekamers en commissie leden dienen zich te houden aan het protocol van de expertisekamers en conformeren zich heer mee.
  • Het Bestuur behoudt zich het recht voor om inschrijving op grond van Klachtenbehandeling in het verleden te weigeren.


**Experts: Alleen zelfstandige ondernemers met een volledige registratie als  Register bouwkundig Inspecteur (Rbi) kunnen zich aanmelden voor de expertise kamers.
**Intermediairs, marktpartijen, belangenorganisaies dienen indirect of direct in aanraking tekomen met expertise dienst die vallen onder de Expertisekamer waar men zitting in neemt of wil nemen.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden