Zitting expertise kamer

Experts en ketenpartners kunnen zich aanmelden voor een expertise kamer Bestaande bouw, nieuwbouw, Utiliteitsbouw. Binnen de expertisekamers wordt kennis gedeeld en nieuwe diensten ontwikkeld voor alle Register bouwkundig Inspecteurs met als doel draagvlak. Per expertise-Kamer selecteert het bestuur 3 experts.

Belangrijk! Zitting in een expertisekamer is onbezoldigd. Verwacht wordt dat u 3x per jaar deelneemt en arm en slagkracht geeft aan het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Aanmelden als voor een expertise kamer kan natuurlijk ook. Het bestuur en leden waarderen die zich wil inzetten om de kwaliteit, kennis en kunde naar een hoger platform te tillen.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden