Missie van het NRBI

Missie van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs

De missie van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) is om marktpartijen en consumenten zekerheid te bieden over de kwaliteit & uitvoering van bouwkundige inspecties door gecertificeerde bouwkundig inspecteurs.

Deze persoonsgecertificeerde bouwkundig inspecteurs onderscheiden zich in hun werk door objectiviteit en betrouwbaarheid. Zo bevordert het NRBI de professionalisering van het beroep van bouwkundig inspecteur en zorgt het NRBI dat bouwkundige inspecties en adviezen op een constante en kwalitatieve wijze uitgevoerd worden.

De stichting NRBI streeft ernaar, op basis van transparantie en keuzevrijheid, zo veel mogelijk marktpartijen en aanvragers duidelijkheid te bieden bij het vinden van een Register Bouwkundig Inspecteur binnen bepaalde expertisekaders. De markt vraagt om duidelijkheid bij de uitvoering van bouwkundige inspecties en door wie de bouwkundige inspecties worden uitgevoerd. Het ontbreekt veel bouwkundige inspecteurs aan de juiste kwaliteit, kennis & kunde bij het uitvoeren & rapporteren van een bouwkundige inspectie.

Het NRBI bewaakt en certificeert de kennis en kunde van de zelfstandige bouwkundig inspecteurs en/of van medewerkers binnen een expertise organisatie. 

De strategie van de stichting is erop gericht dat het NRBI draagvlak vindt in de markt om met de uitvoering van bouwkundige inspecties door gecertificeerde inspecteurs het verschil te maken in Nederland. in het bijzonder gericht op duidelijkheid, transparantie en keuzevrijheid. Ter bevordering van de kwaliteit van de bouwkundige inspecties die in Nederland steeds belangrijker worden bij de eigenwoningbezitter, kwaliteitsborging in de bouw, bij bouwgeschillen en verzekeringschade. 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden