Expertisekamer Specialistisch onderzoek

Naast algemeen bouwkundig onderzoek voeren Register bouwkundig Inspecteurs of erkende bedrijven door het NRBI ook specialistische expertises uit voor diverse vakgebieden. Binnen de expertisekamer specialistisch onderzoek wordt kennis gedeeld en ervoor gezorgd dat de kwaliteit, kennis en kunde op specialistisch onderzoek op een uniforme wijze kan worden uitgevoerd. 

De Expertisekamer specialistisch onderzoek (SOG) bestaat uit een voorzitter en commissieleden. De voorzitter en minimaal 2 commissie leden zijn lid van het NRBI. De twee overige zetels kunnen worden ingevuld door marktpartijen die steunend lid zijn van het NRBI. Door kennis te delen vanuit de leden naar marktpartijen en vice versa kom je tot uniformiteit en draagvlak voor bouwkundig specialistische gerelateerde onderzoeken.

De expertisekamer specialistisch onderzoek dient als adviesorgaan voor de leden en bestuur, en bepalen mede de koers van het NRBI.

Aanmelden om zitting te nemen binnen de expertisekamer SOG kan door hierop te klikken.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden