Waarom NRBI?

Het beroep van bouwkundig inspecteur is niet formeel beschermd en mag dus door iedereen worden uitgeoefend zonder toestemming van een bevoegde authoriteit. Het ontbreken van formele kaders werkt in de hand dat consumenten niet van te voren weten of zij te maken hebben met een echte deskundige. Het maakt het lastig voor de echte professionals om zich te onderscheiden ten opzichte van bepaalde bouwkundig adviseurs.

Het NRBI maakt een einde aan de onduidelijkheid. Het NRBI ziet erop toe dat de bij haar ingeschreven inspecteurs zich onderscheiden door de kwaliteit van hun werk. RBI Inspecteurs houden zich aan heldere gedrags- en beroepsregels. Dit is in het belang van alle partijen: opdrachtgevers weten vooraf wat van gevalideerde inspecties en van de RBI inspecteurs verwacht mag worden.

Transparantie

Register Bouwkundig Inspecteurs geven hun klanten de zekerheid dat ze werken volgens transparante richtlijnen opgesteld door het NRBI. Het NRBI toont haar aangesloten leden aan de markt. Belangrijk voor de bouwkundige is dat zij zich conformeren aan

  • Permanente educatie
  • Doorlopend toezicht op kwaliteit
  • Beroeps- en gedragscode
  • Inspectierichtlijn en constante rapportage

Géén afbreukrisico

Het afbreukrisico voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers van inspecties is hoog. Verkeerde beslissingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De prijs van de dienstverlening biedt geen houvast. Goedkoop kan duurkoop zijn en duurkoop hoeft niet altijd goed te zijn.

Duidelijkheid en uniformiteit

In de woningmarkt ontbreekt het aan uniformiteit bij het inspecteren & rapporteren van een woning. Ook zijn er geen gedragscodes waaraan een inspecteur zich moet houden. Daarnaast ontbreekt het aan toezicht. Register Bouwkundig Inspecteurs erkennen dat dit een probleem is en onderschrijven daarom de door het NRBI opgestelde kwaliteitseisen aan de inspecteur. Het inspecteren met heldere afspraken geeft eenduidigheid en verhoogt de kwaliteit.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden