Kennisbank

Een bouwkundige inspectie is een containerbegrip. Door dit containerbegrip weten partijen vaak niet welk type bouwkundige inspectie men dient toe te passen bij bepaalde bouwkundig onderzoeken. In de markt spreekt men vaak van een bouwkundige inspectie als het gaat om een bouwkundig probleem, achterstallig onderhoud, bouwgebreken, verborgengebreken of zelfs een fundatie onderzoek.

De bouwkundige inspectie zoals een bouwkundige keuring, bouwtechnische keuring, bouwkeuring, bouwtechnokeuring, bouwtechnische inspectie en opleveringskeuring brengen verwarring bij de banken, ketenpartners, opdrachtgevers en consumenten.

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) streeft naar duidelijkheid. Hoe benoemd men een bepaalde bouwkundige dienst en binnen welke (expertise)kaders en inspectie format wordt de dienst uitgevoerd. Uniformiteit op de dienstverlening is van belang binnen de beroepsgroep van de Register Bouwkundig Inspecteurs.
Alle geregistreerde Bouwkundig Inspecteurs werken op een gelijke manier. Er zijn vooraf duidelijke expertise kaders afgesproken. Zoek binnen ons zoeksysteem de Register Bouwkundig Inspecteur en bekijk de expertise kaders, inspectieformat.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden