Wanneer ben je een Rbi-er?

Het vak van een bouwkundig inspecteur is niet beschermd. De manier waarop inspecties worden uitgevoerd is niet eenduidig geregeld. Daarnaast is en blijft het beoordelen van een object ook een persoonlijke interpretatie van wat goed is en wat niet. De inspecteurs die zich willen aansluiten bij het NRBI moeten het bouwkundig vak verstaan, relevante praktijkervaring kunnen aantonen en zo uniform mogelijk willen inspecteren. 

Nadat deze benodigde vereisten beoordeeld en goed bevonden zijn kan een bouwkundig inspecteur zich presenteren als Register Bouwkundig Inspecteur (RBI). Na de toelating wordt de inspecteur in het "veld" beoordeeld op de uitvoering van de inspectie en worden tevens jaarlijks diverse rapportages beoordeeld. Door zich te conformeren aan deze werkwijze mag een inspecteur zich RBI-er noemen.

Beroeps en Gedragscode

De Register Bouwkundig Inspecteur is gehouden aan de op deze website gepubliceerde Beroeps- en Gedragscode. Het toezicht op de naleving van deze code heeft NRBI uitbesteedt aan een onafhankelijk tuchtrechtorgaan. Dit tuchtrechtorgaan kunt u vinden via deze link alwaar u ook de klachtenprocedure kunt vinden.

Inspectieprotocol en rapportageformat

Register Bouwkundig Inspecteurs conformeren zich aan een door het NRBI opgestelde inspectierichtlijn. Hierbij gaat het vooral om de wijze waarop bouwkundige inspecties worden uitgevoerd en de manier waarop de bouwkundig inspecteur daarover rapporteert. Een Register Bouwkundig Inspecteur volgt altijd het inspectieprotocol en verwerkt de inspectieresultaten altijd in de voorgeschreven inspectiesoftware van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI). De kwaliteit van een inspectie is meer dan alleen een grondige inspectie uitvoeren. Het is van belang dat het inspectieresultaat op de juiste wijze gerapporteerd wordt.

Kwaliteit door toezicht

Het NRBI controleert steekproefsgewijs de rapporten van alle Register Bouwkundig Inspecteurs en voert ook controles uit in het veld. Deze controle is enerzijds nodig om toezicht te houden op de kwaliteit van rapportage en anderzijds om consequent te werken aan het continu verbeteren van de standaard kwaliteit van het gehele inspectiemanagementproces. Zodoende borgt het NRBI de kwaliteit van de aangesloten inspecteurs.

Validatie van bouwkundige inspecties

Voor het vaststellen van de rapporten en het uitvoeren van de veldaudits van bouwkundige inspecties maakt het NRBI gebruik van Inspectiemanagement Nederland. I-NL toetst steekproefsgewijs voor de stichting NRBI of de RBI inspecteurs hun werkzaamheden uitvoeren conform door het NRBI opgestelde eisen en richtlijnen bij inspecteren.
Een inspectie uitgevoerd door een Register Bouwkundig Inspecteur geeft daardoor meer zekerheid aan geldverstrekkers, intermediairs en consumenten.

Van een Register Bouwkundig Inspecteur mag redelijkerwijs verwacht worden dat zijn rapportages goed inzicht geven in de bouwkundige staat van het geïnspecteerde object.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden