Bedenktijd bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring in bedenktijd kan dat?

Een bouwkundige keuring kan voor de koop of na de koop, ofwel in de wettelijke bedenktijd uitgevoerd worden. Als koper van een woning hanteert u het onder voorbehoud bouwkundige keuring met betrekking tot een op te stellen van een bouwkundig rapport. Hiermee waarborg je dat je, op basis van de uitkomsten van een bouwkundige keuring, de koop kan ontbinden zonder bijkomende verplichtingen. Indien verkoper en jij u als koper wil afzien van bouwkundige voorwaarde van bouwkundige keuring, dan dient je dit expliciet te melden in het (voorlopig) koopcontract. Als koper neemt dan een bewust juridisch en financieel risico dat de bouwkundige staat van de woning achteraf tegen kan vallen. 

Ontbindende voorwaarde en bedenktijd

De onder voorbehoud bouwkundige keuring ofwel bouwkundige voorbehoud dient goed geformuleerd te worden in de (voorlopige) koopovereenkomst. Een goed geformuleerde ontbindende bouwkundige voorwaarde omvat in ieder geval het volgende:

Een omschrijving van de termijn waarbinnen de koper moet melden dat hij een beroep doet op het bouwkundige voorbehoud en een beschrijving van de manier waarop hij/zij dit kenbaar dient te maken;

Een omschrijving van de feiten, blijkende uit het bouwkundig rapport, die wel (of niet) aanleiding kunnen geven de overeenkomst te mogen ontbinden;

Ook dient men vast te leggen wat de gevolgen zijn als een bouwkundige inspectie door een register bouwkundig inspecteur niet plaats kan vinden (b.v. omdat de verkoper weigert mee te werken, of vertraagd).

Voorbeeld bouwkundige voorbehoud: ‘Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uit een door een register bouwkundig inspecteur opgesteld bouwkundig rapport blijkt dat de geschatte kosten voor het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan bijvoorbeeld € 5000,- ofwel wanneer een bouwkundige keuring binnen 3 weken na ondertekening van deze overeenkomst, door oorzaken buiten de schuld van koper, niet mogelijk is. Koper dient het feit dat hij op grond van deze clausule wil ontbinden schriftelijk te melden aan verkoper binnen 2 weken na ondertekening van deze overeenkomst onder bijvoeging van het bouwkundig rapport.’

Bouwkundige keuring in de wettelijke bedenktijd

Een optie is om de bouwkundige keuring in de bedenktijd te laten uitvoeren. De bedenktijd is 3 dagen, en deze gaat in na het tekenen van het (voorlopig) koopcontract. Als koper kun je dan bedingen dat de bouwkeuring in de bedenktijd plaats vindt. Als koper hoeft dan niet vooraf een bedrag te bepalen te bepalen in het voorbehoud bouwkundige keuring, maar heb je het recht om de koop te ontbinden wanneer de bouwkundige keuring naar jouw mening aanleiding geeft om af te zien van de koop. Dit laatste heeft vaak de voorkeur. Koper en verkoper hebben snel zekerheid en er is geen discussie over de inhoud van het bouwkundig rapport en eventuele bouwgebreken.

Bouwkundige keuring voor bedenktijd

Een alternatief is om vóór het sluiten van de koopovereenkomst een keuring uit te laten voeren. Als koper loop je dan wel het risico dat de verkoper de woning aan een ander verkoopt. Een andere betere optie is om de bouwkundige keuring uit te laten voeren binnen de wettelijke bedenktijd. In deze twee gevallen is een keuringsvoorbehoud opnemen in de koopovereenkomst niet nodig. 

Bouwkundige keuring in bedenktijd inplannen

Als koper kun je dus kiezen voor een bouwkundige keuring in bedenktijd. Binnen deze 3 dagen bedenktijd dient dan een erkend bouwkundig inspecteur gezocht te worden. Deze bouwkudig inspecteur moet dan in de drie dagen bedenktijd een bouwkundige keuring uitvoeren en het bouwkundig rapport aanleveren. Een bouwkundige keuring in bedenktijd voert de druk op bij alle betrokken partijen. Als je als koper kiest om de bouwkundige keuring te laten uitvoeren in de wettelijke bedenktijd, bedenk dan dat de bedenktijd ingaat op werkbare dagen. 

Zoek je een erkend bouwkundig inspecteur voor een bouwkundige keuring in de bedenktijd?

Register bouwkundig inspecteurs (Rbi) zijn op de bouwkundige dienst en op persoonsniveau gecertificeerd. Zoek binnen het register van stichting Nederlands Register Bouwkundig inspecteurs Rbi-ers voor een bouwkundige keuring binnen de bedenktijd. klik hier

 

Bouwkundige keuring in bedenktijd                                 Gecertificeerde bouwkundig inspecteurs

 

 

 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden