Bouwer in gebreke stellen

Hoe stel je een Bouwer aangetekend in gebreke? Een Bouwer in gebreke stellen voor slecht uitgevoerde werkzaamheden of bouwkundige gebreken kan niet zomaar. Als opdrachtgever die een Bouwer in gebreke stelt, dien je dit goed te onderbouwen. Ofwel als opdrachtgever dien je per bouwkundig gebrek of slecht uitgevoerd werk door de Bouwer (bouwkundig of financieel) te onderbouwen met foto`s waarom je de Bouwer in gebreke stelt.

Wie eist die bewijst is de regel bij een ingeke stelling bouwer.

Bouwer in gebreke gesteld maar ontvang facturen

Juridisch heb je het recht om jouw verbintenis (de betaling, facturen) onderbouwd met foto`s (bewijsmateriaal) op te schorten tot de Bouwer in kwestie zijn verplichtingen nakomt.

Belangrijk, een opschorting van betaling is tijdelijk. Je moet de Bouwer de kans geven om zijn bouwfouten en slecht uitgevoerde werkzaamheden te herstellen. De termijn mag je zelf bepalen, zolang het maar redelijk en  blijft. Voert de Bouwer (al dan niet goed of slecht) herstel door, dan ben je alsnog verplicht om de factuur van de Bouwer na ingebrekestelling te betalen. Weigert de Bouwer herstel of laat deze niks van zich horen, reageert hij niet op jouw vraagstelling? Dan kan je via de rechtbank toestemming vragen om een andere Bouwer aan te stellen (gerechtelijke vervanging). De kosten van deze nieuwe Bouwer worden dan verhaald op de oorspronkelijke Bouwer.

Bouwer foutief ingebreken stellenBouwer in gebreke stellen

Vaak wordt een ingebeke stelling foutief ingezet. Herstel door derden (andere Bouwer) wordt zonder overleg met de slechte Bouwer ingezet immers moet het werk af. Een ingebreke stelling van de Bouwer wordt vaak op eigen houtje ingezet en een andere Bouwer (derden) aansteld.  (buitengerechtelijke vervanging), maar dit is niet zonder risico voor jouw als opdrachtgever. Weet dat de Bouwer nog steeds recht op herstel heeft. Gun je hem of  haar het recht op herstel niet, dan stapt de Bouwer naar de rechtbank, waarop een rechter bepaald of je (juridisch) correct hebt gehandeld. Meent de rechtbank van niet, dan kan je verplicht worden als opdrachtgever tot het betalen van een schadevergoeding aan de slechte Bouwer. 

Daarom is het van belang dat je de Bouwer goed onderbouwd in-gebreke steld. Doe je dat niet en maak je formfouten (fouten in een juridisch traject). Dan kost het bouwgeschil of verbouwgeschil vaak veel meer dan de facturen die je (onterecht) achterhoudt. 

Bouwer ingebreke stellen, maar hoe?

 1. Heeft u een rechtsbijstand verzekering? Laat een dossier aanmaken. Meld uw bouwgeschil of verbouwgeschil met de Bouwer. Geen rechtstand? Beslis of je nu bij een ingebreke stelling of later een bouwrecht advocaat in de hand neemt.
 2. Rechtsbijstand of advocaat in de hand genomen. Vraag naar de juridische vraagstelling van de rechtsgeleerde.
 3. Heeft u facturen ontvangen van de Bouwer? Verweer u zelf voordat u een gerechtsdeurwaarder op de stoep heeft staan. Ofwel. Schrijf een reactie (schriftelijk aantoonbaar) naar de Bouwer dat je de facturen nog niet betaald onderbouwd en stel hem of haar ingebreke.
 4. De factuur kunt u niet zonder financiële onderbouwing en onderbouwing van bouwgebreken of slecht uitgevoerde werkzaamheden van de Bouwer lang tegen houden. De Bouwer wil natuurlijk weten waarom u hem niet betaald. Anders komt deze in verweer. en steld de Bouwer jouw aansprakelijk
 5. Hoor en wederhoor: Advies is om een ingebrekestelling van de Bouwer juridisch goed in te zetten. Nodig de Bouwer uit op locatie in het kader van hoor en wederhoor. Bespreek de bouwkundige gebreken en slecht uitgevoerde werkzaamheden van de Bouwer. Laat je desnoods bijstaan door een onafhankelijk bouwkundig inspecteur bij een ingebreke stelling van de Bouwer.
 6. Belangrijk: Bij een (bouwkundig) onderzoek op locatie, is het van belang dat partijen die erbij zijn volmacht hebben. Ofwel beslissend bevoegd zijn. (geen timmerman van de Bouwer of zoon van de opdrachtgever zonder volmacht).
 7. Onderbouw uw ingebrekestelling van de Bouwer na onderzoek op locatie. Belangrijk is dat je de bouwgebreken en slecht uitgevoerde werkzaamheden per onderdeel met foto en herstelkosten raming door derden goed in kaart brengt of in kaart laat brengen. Leg dit vast of laat dit vast leggen door een onafhankelijk bouwkundig inspecteur.
 8. Verstuur de onderbouwde ingebreke stelling naar de Bouwer aangetekend met een bouwkundig rapport met opsomming van de bouwgebreken, slechtuitgevoerde werkzaamheden door Bouwer per onderdeel, met foto en kosten herstel raming door derden.
 9. Recht op herstel: Iedereen kan fouten maken. Echter iedereen heeft volgens Nederlands recht, recht op herstel. Geef de Bouwer een redelijke termijn van herstel.
 10. Voert de Bouwer geen herstel of slecht herstel uit. Wie eist die bewijst is de regel. Als opdrachtgever dien je dan aan te tonen dat de Bouwer wederom in gebreke blijft.

Bouwer reageert niet op ingebrekenstelling

 • Bouwer reageert niet op aangetekend schrijven bij een ingebreke stelling;
 • Bouwer laat niks van zich horen,in gebreken gesteld te zijn;
 • Bouwer reageert niet op de ingebreke stelling;
 • Bouwer ingebreken stellen via de e-mail lukt niet;
 • Bouwer ingebreke stellen via SMS of whatsapp;
 • Ingebrekestelling slecht uitgevoerde werken na ingebreke stellen;
 • Bouwer werkt niet door na ingebreken stelling;
 • Bouwer komt afspraken niet na, na ingebreke stellen Bouwer;

Ingebreke stelling Bouwer verstuurt? Maar jouw Bouwer reageert niet of slecht na de ingebreke stelling. De Bouwer wil de aangetekende brief niet in ontvangst nemen en je hebt geen bewijs dat de ingebreke stelling is aangekomen. Dan is het van belang dat je onafhankelijk een ingebreke stelling van de Bouwer hebt laten onderbouwen middels een deskundigenrapportage als bewijslast. 

Bouwer voert werk uit na een in gebrekestelling maar komt zijn afspraken niet of slecht na. Of je twijfeld over de kwaliteit. Wie eist die bewijst. 

Reageert de Bouwer niet op een ingebreken stelling of voert geen herstel uit dan is een juridisch traject vaak onvermijdelijk. Vaak kan een bouwmediation of verbouwmediation nog helpen om een juridisch traject en de gang naar de rechter te voorkomen.

Heeft u vragen over een ingebreke stelling, een deskundigenonderzoek, deskundigenrapportage, deskundigen bericht of (ver) bouwmediation door een register bouwkundig inspecteur (Rbi). Wilt u een ingebreke stelling met de Bouwer laten onderbouwen middels een dekundigenonderzoek. Neem dan contact op met stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI).

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden