Deskundigenbericht

Deskundigenbericht

Een bouwkundig deskundigenbericht of bouwkundig deskundigenrapportage is een bouwkundige expertise (advies) dat wordt uitgebracht door een onafhankelijk register expert in een gerechtelijke procedure indien de rechtbank zelf niet over de deskundigheid beschikt om een bepaald aspect van een voorgelegde procedure te beoordelen.

Wat is een deskundigenbericht in een gerechtelijke procedure?

Als de rechter niet de deskundigheid heeft om een bepaald aspect van een procedure binnen een verbouwgeschil,Deskundigenbericht bij bouwgeschillen, verbouwgeschillen en verbouwconflicten. bouwgeschil bouwconflict te beoordelen dan kan hij een register deskundige benoemen. Een register deskundige kan bijvoorbeeld een register bouwkundig inspecteur zijn aan wie een oordeel wordt gevraagd binnen een bouwgeschil of verbouwgeschil over de geleverde bouwkundige kwaliteit, stand van het werk, teveel in rekening gebracht meerwerk of bijvoorbeeld schade die een partij heeft in kaart te brengen. 

 De rechter, die een (bouw) deskundigenrapportage wenst, stelt beide partijen meestal in de gelegenheid zich uit te spreken over de vraag of zij één of meerdere deskundigen benoemd wensen te zien. En over de vraag of zij voorkeur hebben voor de benoeming van een bepaalde bouw deskundige voor het deskundigen bericht. 

De rechter bepaalt ook welke partij (voorlopig) de kosten van de deskundige moet betalen; het kan ook zijn dat beide partijen de helft van de kosten moeten voorschieten.

Het is gebruikelijk dat de bouw register deskundige de kosten van het advies vooraf eerst begroot en aan de partij verzoekt voorafgaand aan zijn werkzaamheden, de kosten in depot te storten.

De partij die door de rechter in het eindvonnis in het ongelijk wordt gesteld wordt ook veroordeeld om uiteindelijke kosten van het deskundigen bericht of bouwdeskundige rapport te dragen.

Kosten deskundige bericht

Indien de rechter een deskundige aanwijst is dat vaak kosten verhogend. Immer heeft de deskundige het alleenrecht. Daarom stelt de rechter vaak voor aan partijen zelf een gerechtelijk bouw deskundige te vinden en deze aan te reiken. Indien de juridische case duidelijk is kan men vaak ook vooraf bepalen op basis van kosten welke register bouwkundige inschakelt voor het deskundigenbericht voor de (bouw)rechter.

Register bouwkundige vinden bij een deskundigen bericht

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs biedt binnen een deskundigenbericht een transparante oplossing. Ofwel er kan een Offertetraject gestart worden voor een deskundige bericht of deskundige rapportage. Partijen kunnen samen dit traject inzien en samen hun register bouwkundige kiezen op basis van certificering, prijs, en beoordelingen. Zoekt u een register deskundige voor een deskundigenbericht of rapportage bij een bouwgeschil of verbouwgeschil? Neem dan contact op met stichting NRBI.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden