Eenzijdige vaststellingen

Wat is een éénzijdige vaststelling?

Vaststellingen zijn handelingen die tot doel hebben om een toestand te registreren binnen een bouwgeschil of verbouwgeschil met het oog op latere acties. Bijvoorbeeld : een aannemer bouwt of renoveert uw woning aan en veroorzaakt bouwschade of slecht uitgevoerde werkzaamheden. Hij weigert te erkennen dat hij verantwoordelijk is voor de schade of slecht uitgevoerde werkzaamheden. U overweegt gerechtelijke stappen te nemen en wil een vaststellingen (eenzijdige expertise) laten opmaken waarin de schade gedetailleerd in kaart gebracht wordt.

Men onderscheidt twee soorten vaststellingen:

  1. éénzijdige vaststellingen
  2. Tegensprekelijke vaststellingen

 

éénzijdige vaststelling

De éénzijdige vaststelling ook wel eenzijdige expertise genoemd gebeurt door een register bouwkundig inspecteur,éénzijdige vaststelling op vraag van één partij, zonder dat de andere partij aanwezig is en kennis ervan heeft dat deze éénzijdige vaststelling wordt ingezet. Of een éénzijdige vaststelling die wordt ingezet door één partij waarbij partijen in het kader van hoor en wederhoor worden uitgenodigd. De partij die de éénzijdige vaststelling inzet is diegene die de éénzijdige vaststelling door een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur dan qua kosten draagt. Doel is meestal om voorafgaandelijk de bouwproblemen, slecht uitgevoerde werkzaamheden door aannemer of bouwschade in kaart te brengen ofwel informatie te verzamelen over de betrokkenheid en aansprakelijkheid van de partijen.  

Een éénzijdige vaststelling wordt bij bouwgeschillen en verbouwgeschillen vaak ingezet om bouwproblemen, verbouwproblemen, slecht uitgevoerde werkzaamheden door aannemer of klusbedrijf te analyseren waarbij het niet duidelijk is of twijfel is of iemand voor dit bouwprobleem verantwoordelijk is of verantwoordelijk te stellen is. Een eenzijdige expertise geeft inzicht of verdere procedures wel of niet haalbaar zijn. 

Eenzijdige vaststelling en hoor en wederhoor

Het biedt te adviseren om binnen een éénzijdige vaststellingen hoor en wederhoor toe te passen. Ofwel men nodigt partijen schriftelijk aantoonbaar uit om bij het expertise onderzoek aanwezig te zijn. Ondanks dat een partij dan een eenzijdige vaststelling inzet en betaald (wie eist die bewijst). Heeft het bouwexpertise onderzoek juridisch een betere lading mocht het komen tot een gerechtelijke procedure. 

Heeft u een verbouwprobleem of bouwprobleem? Wilt u weten of uw bouwklachten, verbouwklachten terecht zijn? Laat dan een eenzijdige expertise uitvoeren en verkrijg inzicht. Schakel een register bouwkundig inspecteur in. Deze zijn op persoonsniveau gecertificeerd en houden zich aan de beroeps en gedragscode van stichting NRBI.Zo wordt de kwaliteit, kennis, kunde en onafhankelijkheid bij een éénzijdige vaststelling of éénzijdige vaststellingen gewaarborgd. 

Heeft u vragen over een eenzijdige expertise ofwel een eenzijdige vaststelling? Neem dan contact op met stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs (NRBI)

 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden