gerechtelijk deskundige bouw

De rechter geeft kennis van zijn beslissing tot benoeming van een gerechtelijk deskundige bouw. De rechter kan deze gerechtelijk deskundige benoemen of partijen benoemen een gerechtelijk deskundige bouw binnen een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict. Bij een benoeming door de rechter van een gerechtelijk deskundige bouw hebben partijen geen keus. Kiezen partijen gezamelijk een gerechtelijk deskundige bouw dan is het van belang dat deze gerechtelijk bouw deskundige  vrij is in handelen en zicht houdt aan processen van de rechtbank. Is de gerechtelijke bouw deskundige bekent dan wordt deze voorgedragen aan de rechtbrank (griffie). Deze geeft de gerechtelijk bouwdeskundige de opdracht tot het uitvoeren van een bouwexpertise onderzoek.  

Kosten gerechtelijk deskundige bouw

De gerechtelijk deskundige bouw ofwel een gerechtelijk bouw deskundige dient zijn of haar kosten kenbaar teGerechtelijk deskundige bouw maken aan de rechtbank na inzage van het bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict voordat het gerechtelijk bouwdeskundig onderzoek plaats vindt. Partijen binnen een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict dienen vaak de helft van deze kosten bij de rechtbank (griffie) in depo te stellen alvorens het gerechtelijk bouwkundig onderzoek door de gerechtelijk bouw deskundige wordt gestart.  De kosten van een gerechtelijk bouw deskundige kennen vaak een start tarief. Indien blijkt dat er aanvullende onderzoeken zoals specialistisch onderzoek, constructieberekeningen of andere bouwkundig onderzoeken benodigd zijn. Kunnen de kosten van een gerechtelijk bouwdeskundige oplopen. Deze kosten wordt tijdig gecommuniceerd aan de rechtbank en betrokken partijen.

Vinden gerechtelijk deskundige bouw

Een gerechtelijk bouw deskundige kan benoemd worden door de rechtbank of partijen kunnen een gerechtelijk bouw deskundige zelf zoeken. Het vinden van een gerechtelijk bouwdeskundige is vaak lastig. De vraag is vaak heeft de gerechtelijke bouw deskundige de juiste kennis en kunde. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs certificeerd personen binnen bepaalde expertise kamers. Hierdoor is het vinden van een gerechtelijke bouw deskundige makkelijk geworden.

Offerte gerechtelijk bouwdeskundige

Kosten vooraf weten van een gerechtelijk bouwdeskundige? Stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs kan namens een partij een offerteaanvraag starten. De cases wordt vooraf (juridische vraagstelling) in de lextool (zoekmachine voor experts) gezet. Partijen kunnen binnen deze aanvraag uitgenodigd om de offerte aanvraag te volgen. De gerechtelijk bouwdeskundigen kunnen beide een offerte indienen. Zo weten de partijen binnen een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict vooraf wat de kosten zijn van een gerechtelijk deskundige bouw. Zo voorkomen partijen dat de kosten bij een benoeming van een gerechtelijk bouwdeskundige door de rechter vrij invulbaar ( te hoog) zijn.

 1. Partijen of een van de partijen (advocaat) verstuurt een schriftelijk verzoek aan sticting NRBI;
 2. Stichting NRBI draagt twee register bouwkundig inspecteur voor;
 3. Beide partijen benoemen twee gerechtelijk bouwdeskundige (register bouwkundig inspecteurs);
 4. Schriftelijk wordt dit bevestigd door een van de advocaten;
 5. Een offertetraject voor een gerechtelijke bouwdeskundige wordt gestart;
 6. Partijen worden uitgenodigd de aanvraag te volgen;
 7. De register bouwkundige worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
 8. Kosten gerechtelijk bouwdeskundige in kaart. Benoem de gerechtelijke bouwdeskundige;
 9. Dien de offerte, CV, en documenten in bij de rechtbank (griffie) en geef aan dat beide partijen de gerechtelijk bouw deskundige hebben benoemd.
 10. De rechter benoemd de door de gekozen partijen de gerechtelijk deskundige bouw en geeft deze opdracht tot het gerechtelijk bouwkundig onderzoek. 
 11.  

Kosten gerechtelijk bouw deskundige (offertetraject) 

Voor benoemen en het starten van een offertetraject voor een gerechtelijk deskundige vraagt de stichting NRBI een bijdrage. Deze bijdrage is voor de tijd voor de inzet bij aandragen van gerechtelijk deskundige, het inrichten van accounts, starten van een offertetraject en binnen de expertise aanvraag uitnodigen van partijen. De bijdrage voor dit traject is 250 euro excl. btw. (125 euro per partij)

Dient u een gerechtelijk deskundige bouw voor te dragen en wilt u vooraf weten wat de gerechtelijk deskundige kosten en niet achteraf met hoge kosten geconfronteerd worden van een gerechtelijke bouw deskundige. Neem hiervoor contact op stichting Nederlands Register bouwkundig Inspecteurs (NRBI).   

 

 

 

 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden