Na oplevering nog oplevergebreken aan uw nieuwbouwwoning? Hier moet je op letten!

Is uw nieuwbouwwoning net vóór de bouwvakvakantie of kerstvakantie opgeleverd en zijn er nu nog oplevergebreken? Geen paniek, u heeft een stok achter de deur, als u tenminste goed oplet!
Na oplevering van een nieuwbouwwoning heeft de bouwer meestal 3 maanden de tijd om de opleveringsgebreken te herstellen. Ook moet hij op uw eerste verzoek de gebreken herstellen die tijdens deze periode ontstaan of die u dan pas ontdekt. Dit noemen we onderhoudsgebreken.

Dit geldt wel alleen als deze onderhoudsgebreken bij oplevering niet visueel zichtbaar aanwezig waren. Heeft u ze gemist dan heeft u geen verhaalrecht. Vakanties voorbij? Omdat er tijdens de bouwvak en kerstvakantie een lange periode niet of nauwelijks wordt gewerkt, komt het regelmatig voor dat het de bouwer het niet lukt om alle ontdekte oplevergebreken binnen de gestelde periode van 3 maanden te herstellen.

Vanwege deze oplevergebreken is er een wettelijk recht om de laatste 5% van de aanneemsom bij de notaris in depot te houden of een door de bouwer afgegeven bankgarantie vast te laten houden.
‪Maar wist u dat de notaris 3 maanden na de oplevering het depot automatisch aan de bouwer uitbetaalt of de bankgarantie vrijgeeft? U bent dan uw stok achter de deur kwijt als u niet oplet!


‪Gelukkig is dit eenvoudig te voorkomen. Het enige dat u hoeft te doen is een briefje sturen aan de notaris. U dient aan te tonen aan de notaris dat er nog opleveringsgebreken en/of onderhoudsgebreken zijn en vraagt hem het depot tot nader bericht niet uit te betalen aan de bouwer of de bankgarantie vast te houden.

Let wel op! Het onterecht vasthouden depot/bankgarantie op aansprakelijkheid voor rente en kosten. U als koper dient aan te tonen welk bedrag (hoogte) in verhouding staat met de niet opgeleverde opleveringsgebreken en/of onderhoudsgebreken.

Dit kunt u doen door een onderbouwd bouwkundig inspectie rapport met gebreken en kosten onderbouwing door derden. Hiermee sta je juridisch gelijk sterker.
De notaris zal altijd aan dit verzoek onderbouwd voldoen. Het is aan te raden een kopie van deze brief en het bouwkundig rapport aan de bouwer te sturen. In deze brief aan de bouwer kunt u dan meteen vragen de nog aanwezige gebreken binnen een redelijke termijn van bijvoorbeeld 15 werkbare dagen te herstellen afhankelijk van de gebreken.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden