NRBI gecertificeerd

Het vak bouwkundig inspecteur is een vrij beroep in Nederland dus niet beschermd. De manier waarop bouwkundig inspecteur, bouwkundige inspecties uitvoeren is niet eenduidig geregeld. Daarnaast is en blijft het beoordelen van een vastgoed object ook een persoonlijke interpretatie van wat goed is en wat niet. De bouwkundig inspecteurs die zich willen aansluiten bij stichting Nederlands register Bouwkundig inspecteurs (NRBI), moeten het vak bouwkundig inspecteur verstaan, relevante praktijkervaring aantonen, diploma`s overleggen en zo uniform mogelijk bouwkundig willen inspecteren en zichwillen onderwerpen aan de kwaliteit en toezicht van het NRBI. 

Nadat deze benodigde vereisten beoordeeld en goed bevonden zijn kan een bouwkundig inspecteur zich presenteren als NRBI gecertificeerd ofwel hij mag zich etaleren als Register Bouwkundig Inspecteur (Rbi) noemen. Na de toelating wordt de bouwkundig inspecteur in het "veld" beoordeeld op de uitvoering van de bouwkundige inspectie en worden tevens jaarlijks diverse rapportages beoordeeld. Door zich te conformeren aan deze werkwijze mag een inspecteur zich Rbi-er noemen.

Beroeps en Gedragscode bouwkundig inspecteurs

De Register Bouwkundig Inspecteur (Rbi-er) is gehouden aan de op deze website gepubliceerde Beroeps- en Gedragscode. Het toezicht op de naleving van deze code heeft NRBI uitbesteedt aan een onafhankelijk tuchtrechtorgaan. Dit tuchtrechtorgaan kunt u vinden via deze link alwaar u ook de klachtenprocedure kunt vinden.

Bouwkudig Inspectieprotocol en rapportageformat

Register Bouwkundig Inspecteurs conformeren zich aan een door het NRBI opgestelde inspectierichtlijn. Hierbij gaat het vooral om de wijze waarop bouwkundige inspecties worden uitgevoerd en de manier waarop de bouwkundig inspecteur daarover rapporteert. Een Register Bouwkundig Inspecteur volgt altijd het inspectieprotocol en verwerkt de inspectieresultaten altijd in de voorgeschreven inspectiesoftware van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI). De kwaliteit van een inspectie is meer dan alleen een grondige inspectie uitvoeren. Het is van belang dat het inspectieresultaat op de juiste wijze gerapporteerd wordt.

Kwaliteit door toezicht

Het NRBI controleert steekproefsgewijs de bouwkundige rapporten van alle Register Bouwkundig Inspecteurs en voert ook controles uit in het werkveld. Deze controle is enerzijds nodig om toezicht te houden op de kwaliteit van rapportage en anderzijds om consequent te werken aan het continu verbeteren van de standaard kwaliteit van het gehele inspectiemanagementproces. Zodoende borgt het NRBI de kwaliteit van de aangesloten NRBI gecertificeerd bouwkundig inspecteurs.

Kwaliteit toets door online toets

Het NRBI heeft een aantal instrumenten ingebouwd om register bouwkundig inspecteurs te kunnen conroleren. Een van die instrumenten is een uniek online review systeem. Nadat een register bouwkundig inspecteur een erkend bouwkundig rapport heeft ingediend, wordt de aanvrager gevraagd een beoordeling van de bouwkundig inspecteur te geven. De register bouwkundig inspecteur wordt zo aan de voorkant, tussentijds en na de dienstverlening gevalideerd (gecontroleerd). Consumenten, intermediairs kunnen zo vertrouwen dat de kwaliteit, kennis, kunde en de gedragingen in het werkveld worden getoetst, en zo makkelijk een NRBI gecertificeerd  kunnen vinden.

Validatie van bouwkundige inspecties

Voor het vaststellen van de rapporten en het uitvoeren van de veldaudits van bouwkundige inspecties maakt het NRBI gebruik van een serviceprovider. Deze voert steekproefsgewijs controles uit voor de stichting NRBI of de NRBI gecertificeerde bouwkundig inspecteurs hun werkzaamheden uitvoeren conform door het NRBI opgestelde eisen en richtlijnen bij bouwkundige inspecties.

Een bouwkundige inspectie uitgevoerd door een Register Bouwkundig Inspecteur geeft daardoor meer zekerheid aan geldverstrekkers, intermediairs en consumenten.

Van een NRBI gecertificeerde Bouwkundig Inspecteur mag redelijkerwijs verwacht worden dat zijn bouwkundige rapportages goed inzicht geven in de bouwkundige staat van het geïnspecteerde vastgoed object.

Herkenning en erkenning erkende bouwkundig inspecteurs

Het kaf van het koren scheiden is de missie van stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs (NRBI). NRBI gecertificeerde bouwkundig inspecteurs zijn op persoonsniveau en dienst niveau gecertificeerd. Dit is een erkenning van hun vakbekwaamheid. NRBI gecertificeerde bouwkundig inspecteur kun je herkennen middels het keurmerk Rbi logo

Vakkundiggekeurd door een Rbi bouwkundig inspecteur

Herken een NRBI gecertificeerd bouwkundig inspecteur aan het Kermerk logo Rbi

 

Zoek je een NRBI gecertificeerd bouwkundig inspecteur? Kijk in het register van stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs of neem contact met ons op.

 

NRBI gecertificeerd

 

 

 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden