Opleveringsgebreken

Opleveringsgebreken nieuwbouw

Onder de noemer van opleveringsgebreken wordt verstaan alle bij de oplevering van de woning geconstateerde onvolkomenheden en afwijkingen van de technische omschrijving c.q. de contract tekeningen (bouwtekening zoals deze schriftelijk in een (procesverbaal van opleveren) opleveringsrapport zijn vastgelegd.

De ondernemer verplicht zich door ondertekening van het procesverbaal van oplevereren zorg te dragen voor herstel van de opleveringsgebreken c.q. de schade te vergoeden. Daartoe geldt als eerste criterium dat de herstelwerkzaamheden van de opleveringsgebreken z.s.m. dienen te worden uitgevoerd.

De verkrijger stelt de ondernemer (bouwer, klusbedrijf) hiertoe ook direct en aansluitend na het constateren van de opleveringsgebreken en het tekenen van het procesverbaal van opleving om de opleveringsgebreken te herstellen binen een redelijke (herstel) termijn.

Ingeval de opleveringsgebreken (werkzaamheden) niet binnen een redelijke termijn uit te voeren zijn, b.v. door de nalevering van onderdelen of weersomstandigheden dan wel planmatig kortsluitingen veroorzaken, dient de aannemer,klusbedrijf herstelwerk uit te voeren binnen een periode van drie maanden na het tijdstip van het constateren van de opleveringsgebreken en het tekenen van het procesverbaal van oplevering.

Opleveringsgebreken in kaart brengen

Een bouwkundige meenemen naar de oplevering is niet verplicht, wel aan te raden. Hij loopt de woning grondig na en geeft je direct inzicht in eventuele opleveringsgebreken gebreken. Met een keuringsrapport in handen sta je sterk tegenover de bouwer of klusser. Tip: boek een voorschouwoplevering of opleveringskeuring door een register bouwkundig inspecteur. Deze zijn op persoonsniveau gecertificeerd. Klik hier

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden