Stuiten verjaring verborgen gebreken

Verkoper aansprakelijkgesteld maar geeft geen gehoor aan uw klacht of wijst de klacht af op verborgen gebreken. De verjaringstermijn kan worden ‘gestuit’ door koper moddels een schriftelijke mededeling van koper aan verkoper dat hij zijn recht op nakoming of vergoeding m.b.t. de (verborgen gebreken handhaaft. Door het stuiten zal de termijn van twee jaar telkens opnieuw gaan lopen. Uiteraard is het zaak ook de stuitingsbrief schriftelijk aantoonbaar (aangetekend) te versturen aan verkoper. 

Voorkom elle lange procedures en getouwtrek. Een gang naar de rechter die niet onderbouwd is en het niet onderbouwd stuiten richting koper (klacht richting) koper sterkt u klacht niet. Laat altijd een onafhankelijk verborgen gebreken onderzoek uitvoeren door een register bouwkundig inspecteur.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden