Technische Due Diligence

Bij de aankoop van een (groot) vastgoed object of complexen is het belangrijk de kwaliteit van het gebouw (of gebouwen) te onderzoeken. Een ander woord voor dit onderzoek is een Due Diligence onderzoek. Register Bouwkundig Inspecteurs met de juiste kennis en kunde voeren met grote regelmaat een Due Diligence onderzoek voor inversteerders uit.

Onderzoeksplicht vs Mededelingsplicht

Als koper en/of investeerder heeft u een wettelijke onderzoeksplicht en als verkoper een wettelijke meldingsplicht (zie Burgerlijk Wetboek, boek 7:17)


Bij een Due Diligence onderzoek gaat het om het vaststellen van:

  1. De fysieke staat waarin een gebouw verkeert (bouwkundig, constructief en installatie technisch) Met andere
  2. woorden: het in kaart brengen van het achterstallig onderhoud van het eigenaardeel
  3. De prestaties van de technische installaties,
  4. De functionaliteit, indeelbaarheid en flexibiliteit,
  5. Een toets of de panden voldoen aan de wettelijke eisen zoals (brand)veiligheid,
  6. Indien nodig een milieukundig bodemonderzoek i.v.m. vervuilde grond.

 

Zoekt u kwaliteit, kennis en kunde voor een Technische Due Diligence? Zoek binnen het zoeksysteem NRBI of op de kaart uw Register Bouwkundig Inspecteur voor een Technische Due Diligence.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden