Termijn verborgen gebreken

"Verborgen gebreken dat zal mij toch niet overkomen?" De verrassing en de financiele gevolgen zijn is vaak groot wanneer in een aangekocht huis onverwachte problemen boven tafel kwamen. Asbest, zwammen op de houten balklaag, balkrot of vervuilde grond; verborgen gebreken komen in veel verschillende vormen voor.
Wat is de termijn waarbinnen u een verborgen gebrek moet aankaarten? En wie helpt u juridisch op weg wanneer een snelle oplossing niet voorhanden blijkt? Hier leggen wij u uit hoe te handelen na het ontdelkken van verborgen gebreken.

Verborgen gebreken zijn gebreken die ten tijde van overdacht visueeel niet waarneembaar waren. De koper heeft tijdens zijn of haar onderzoeksplicht de gebreken niet kunnen zien. Verkoper heeft deze verborgen gebreken bewust of onbewust niet gemeld aan koper. 

Als een woning wodt aangekocht of wordt verkocht dan doet je dat in principe in de status waarin de woning zich op dat moment bevindt. De prijs van een woning is deels gebaseerd op de technische staat van het huis waarin het zich op dat moment bevindt. Als koper heb je een onderzoeksplicht en als verkoper heb je een mededelingsplicht. Dit is ervoor om te voorkomen dat er onverwachte verborgen gebreken achteraf naar voren komen.

Toch gebeurd het dat kopers na de sleuteloverdracht opeens geconfronteerd worden met verborgen gebreken of gebreken waar u vooraf niet van op de hoogte was. Zogenaamde verborgen gebreken waar u de voormalige eigenaar van de woning aansprakelijk voor wil stellen.

Een aansprakelijkheidstelling na koop kan pas als de koper aangetoond is dat de verborgen gebreken het normaal gebruik van de woning in de weg staat. Men dient de non-conformiteit  aan te tonen middels een onafhankelijk verborgengebreken onderzoek. 

De aansprakelijkheidstelling voor verborgen gebreken kent vaak een bepaalde juridische volgorde. Als koper dient u als eerste de verkoper schriftellijk onderbouwd aansprakelijk te stellen en in de gelegenheid te stellen om de verborgen gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Vooraf zal er een onafhankelijk verborgen gebreken onderzoek uitgevoerd dienen te worden. Hoor en wederhoor tijdens dit verborgen gebreken onderzoek is van belang. Middels een verborgen gebreken onderzoek toond u als koper aan wat de verborgen gebreken zijn. De financiele schade van de verborgen gebreken en of deze het normaal gebruik van de woning in de weg staan.

Een verborgen gebreken onderzoek is een onafhankelijk onderzoek door een onafhankelijk erkend bouwkundig inspecteur. Deze brengt de verborgen gebreken in kaart, berekend de schadelast en toond aan voor de jurist of advocaat of de verborgen gebreken het normal gebruik van de woning in de weg staat. Non-conformiteit aangetoond dan zal aansprakelijkheid ingezet kunen worden richting koper.

De termijn verborgengebreken is vaak 2 maanden na aankoop. Echter deze termijn is rekbaar als bijvoorbeeld na een jaar aangetoond kan worden dat de verborgen gebreken niet eerder zichtbaar konden worden door koper. De termijn van een verborgen gebrek is afhankelijk van de soort verborgen gebreken en/of aantoonbaar gemaakt kan worden dat de verborgen gebreken het normaal gebruik van een woning in de weg staat.

Heeft u verborgen gebreken laat eerst een onafhankelijk bouwkundig inspecteur de verborgen gebreken onderzoeken en overleg daarna met een jurist of advocaat of de verborgen gebreken verhaalbaar zijn bij verkoper.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden