Verbouw problemen met aannemer

Verbouw problemen met een annemers komen meer en meer voor. Nederlands register bouwkundig inspecteurs wordt dagelijks benaderd om de verbouw problemen met aannemers in kaart te laten brengen door erkende  bouwkundig inspecteur. De meeste vragen over verbouw probleem die stichting NRBI krijgt bij problemen tijdens of na een verbouwing zijn;

 • Wat zijn mijn rechten bij een slechte verbouwing;Problemen tijdens een verbouwing
 • Hoe kan ik verweer voeren bij een slechte verbouwing;
 • Moet ik aantonen dat de verbouwing slecht is uitgevoerd;
 • De verbouwing is stil gelegd door opdrachtgever? Mag dat zo maar?
 • Kan ik de aannemer of klusser bij een slechte verbouwing in gebreke stellen?
 • Meerwerk verbouwing te hoog. Hoe aan te tonen;
 • Verbouw problemen leiden tot  ruzie met de aannemer;
 • Ingebrekenstelling door aannemeer aan opdrachtgever bij een verbouwing;
 • Terentierecht bij  verbouwproblemen mag dat?
 • Aannemer laat mij in de steek  tijdens de verbouwing? Wat kan ik doen?
 • Voortgang verbouwing loop slecht.

Verbouw problemen met een aannemer of een klusbedrijf is een situatie waarin twee of meerdere partijen zoals opdrachtgever, aannemer, klusser, onderaannemers en leveranciers binnen het bouwkolom of bouwketen bouwmethodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen en ver bouw problemen verooozaken binnen het bouwproces of bij oplevering van de verbouwing.

Het is vaak een onopgeloste tegenstrijdigheid tussen zakelijke partijen en afnemer. Verbouw problemen met een aannemer of klusbedrijf treden vaak op tussen mensen en door mensen door geen of weinige inhoudelijke kennis, en wederzijds begrip. Waardoor verbouw problemen een aannemer uitloopt op een ruzie met de aannemer of klusser en uitmondt op een langlopend verbouwconclict. 

Verbouw problemen met aannemer oplossen

Verbouw problemen met een aannemer of klusbedrijven komen meer en meer voor in Nederland. Het is dan ook zaak om bij verbouw problemen met een aannemer deze niet te laten oplopen tot een juridische verbouwconflict met de aannemer. Hier hebben beide partijen vaak geen baat bij. Door de verbouw problemen met de aannemer onafhankelijk in kaart te laten brengen,  gebasseerd op feiten, bouwbesluit, normen en goed en deugdelijk werk worden vaak de verbouw problemen door betrokken partijen herkent en erkent. Hierdoor onstaat er vaak door alle betrokken partijen begrip en zal men vaak inzien en ervoor kiezen om de verbouw problemen op te lossen. 

Onafhankelijkheid bij verbouw problemen met aannemer of klusbedrijfProblemen verbouwing

Register bouwkundig inspecteurs zijn op persoonsniveu gecertificeerd. Zo word kwaliteit kennis en kunde gewaarborgd. Tevens dienen de register bouwkundig inspecteurs bij verbouw problemen met aannemers zich te houden aan de beroeps en gedragscode van stichting NRBI. Zo wordt de onafhankelijkheid, objectiviteit gewaarborgd bij het in kaart brengen van de verbouwingsproblemen met de aannemer of problemen met een opdrachtgever.

Heeft verbouw problemen met de aannemer of klusser? Of heb je verbouwproblemen als aannemer of klusbedrijf? Wilt u verbouw problemen oplossen? Laat een erkend register bouwkundig inspecteur de verbouw bouwproblemen  in kaart brengen en verkrijg inzicht in de verbouwproblemen. Heeft u vragen over de verbouw problemen? Neem dan contact op met stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs. Of kijk binnen de expertise diensten, en zoek uw register bouwkundig inspecteur. klik hier.   

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden