Robert Benedictus

Uniformiteit brengt kwaliteit en duidelijkheid!

Rechtbanken, rechtsbijstand en andere partijen binnen een bouwgeschil of verbouwgeschil komen meer en meer terecht bij een register bouwkundige. uniformiteit, Kwaliteit, kennis en kunde binnen een deskundigenonderzoek is meer en meer belangrijk aan het worden. Een uniform, gevalideerd en gecontroleerd expertise rapport door een bouwkundig inspecteur aangesloten bij een grotere organisatie schept meer vertrouwen als van een zelfstandige eenheid. Naast zekerheid bieden de aangesloten Register bouwkundig Inspecteurs binnen de expertise kamer deskundigen onderzoek  de juiste kennis en kunde mee. Om zoveel kennis en ervaring onder 1 dak te huizen is fenomenaal en uniek in Nederland. Experts op expertiseniveau onderscheiden is derhalve nodig.  Leer van elkaar, deel in jullie netwerken en streef naar collegialiteit – wees geen concurrenten, maar collega’s. Alleen kan je minder aan dan met veelvoud. Samen sta je in het collectief sterker.

Eén van mijn doelen binnen mijn functie als voorzitter is uniformiteit en uniforme werkwijze binnen een bouw deskundigenonderzoek, deskundigenbericht of gerechtelijk bouwdeskundig onderzoek.
Het is belangrijk dat we bij register bouwkundige deskundige rapportages  middels richtlijnen en studies dezelfde taal spreken en uitdragen. 

Wees trots op het feit dat je een Register Bouwkundig Inspecteur bent en straal dit en draag dit uit.

We staan met z’n allen als register bouwkundig inspecteurs voor een nieuw hoofdstuk binnen (gerechtelijke )deskundigenonderzoeken. Ik ben er van overtuigd dat binnen de expertise commissie deskundigenonderzoek bouw en andere expertisekamers en de hele organisatie de motivatie kunnen opbrengen tot groei en welvarendheid/succes van iedere Rbi-er.

Het waarborgen van kwaliteit, kennis en kunde is in ieders belang.

Rol
Voorzitter expertisekamer Deskundigenonderzoek (DO)
Functie
Register bouwkundig inspecteur
Url
/onze-bouwkundig-inspecteurs/robert-benedictus-12

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden