Grenzen validatie bouwgebreken onderzoek

De validatie-instituten zijn verantwoordelijk voor het (steekproef) valideren van de door bouwkundig inspecteur aangeboden bouwkundige inspectierapporten. Niet altijd is het even duidelijk of een aangeboden bouwkundig inspectie wel of niet voor validatie in aanmerking komt. In de afgelopen maanden hebben de validatie-instituut, geldverstrekkers , NRBI en Register Bouwkundig Inspecteurs intensief overleg gevoerd over het container begrip bouwkundige inspectie m.b.t. een bouwgebreken onderzoek om hierover duidelijke en eensluidende afspraken te maken.

Het doel van deze handreiking is dan ook om ten aanzien van verschillende begrippen bouwkundige inspectie (container begrip) in de praktijk voorkomende situaties duidelijk te maken wanneer een validatie instituut een aangeboden bouwkundig rapport wel of niet zal of kunnen valideren. Met deze handreiking heeft de register bouwkundig inspecteur op voorhand inzicht of het aanbieden van een bouwgebreken rapport ter validatie zinvol is. Voor de geldverstrekkers en opdrachtgevers geldt dat in enkele van de hierna beschreven situaties geen gevalideerde bouwkundige inspectierapporten aan de register bouwkundig inspecteurs gevraagd kunnen worden. Het is aan de bouwkundig inspecteur om in een dergelijk geval eventueel een niet gevalideerd bouwkundige inspectierapport uit te brengen. Bij zijn besluit daaromtrent zal hij de Gedrags- en beroepsregels en Reglementen van NRBI in ogenschouw moeten nemen.

Algemene uitgangspunten:
De bouwkundig inspecteur die een bouwgebreken inspectie met daarbij behorende inspectierapport wil opstellen om dat vervolgens ook te laten valideren door één van de validatie instituten, staat ingeschreven in de expertise Kamer ‘Specialistisch onderzoek’ van het Register van NRBI, tenzij uit de beschrijving hierna uitdrukkelijk anders blijkt. Waar gesproken wordt over de Kamers ‘SO’ en worden bedoeld de Kamer ‘’ respectievelijk de Kamer ‘Specialistisch onderzoek van het Register van NRBI. Wanneer er sprake is van een of meerdere bouwgebreken, wordt de bouwkundig inspecteur verondersteld per een of meerdere bouwgebreken een bouwkundige inspectierapport op te stellen om aan te tonen of er bouwgebreken al dan niet aanwezig zijn. De register bouwkundig inspecteur kan van de opdrachtgever de opdracht hebben ontvangen om naast de standaard bouwgebreken onderzoek (vaststelling van de bouwgebreken) ook in het kader van (bouw) geschillen met bijzondere uitgangspunten mee te nemen of specialistich onderzoek te verrichten. De mogelijkheid bestaat dat geldverstrekkers, verzekeraars en validatie instituut in hun acceptatiebeleid het hanteren van bepaalde bijzondere uitgangspunten (specialistische onderzoeken) uitsluiten bij de beoordeling van een verzekering en/of financieringsaanvraag.

Verzekeraars
De register bouwkundig inspecteur die in aanmerking wil komen om als expert op te treden voor verzekeraars dient aangesloten te zijn bij het NIVRE of vergelijkbare organisaties zoals het NRBI. Contra expertise, schade expertise waar ook vaak een bouwgebreken onderzoek vaak voor wordt toegepast dient in het geval van zich te conformeren aan de gedragscode expertise organisaties.en de beroeps en gedragscode van de stichting.

Situaties:


1. Bouwgebreken onderzoek
Een bouwgebreken inspectierapport betreffende een opname van een of meerdere specifieke bouwgebreken met als doel ‘bouwgebreken in kaart te brengen’ kan niet worden gevalideerd.

2. Bouwgebreken onderzoek als specialistisch onderzoek
Een bouwgebreken onderzoek kan een specialistich onderzoek op een specifiek bouwgebrek. met als doel ‘het bouwgebrek nader te onderzoeken door de inzet van specialistiche onderoeken’ Een bouwgebreken onderzoek waar specialistisch onderzoek benodigd is kan niet worden gevalideerd.

Zoekt u een register bouwkundig inspecteur voor een bouwgebreken onderzoek. zoek binnen het zoekyteem NRBI verzeker u dat uw bouwgebreken vakkundig gekeurd worden.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden