Handreiking bouwkundige inspectie

Het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs bewaakt kennis, kunde en kwaliteit maar ook draagvlak. Het NRBI loopt sinds haar oprichting tegen de onduidelijkheid aan en het container begrip bouwkundige inspecties.

Het doel van deze handreiking is dan ook om ten aanzien van verschillende begrippen waaronder bouwkundige inspectie in de praktijk worden vermarkt duidelijkheid en draagvlak te cieeren. Met deze handreiking heeft de register bouwkundig inspecteur, opdrachtgever en ketenpartners op voorhand inzicht welke type bouwkundige inspectie van toepassing binnen welk (expertise) kader. 

Voor partijen bijvoorbeeld geldverstrekkers, opdrachtgevers ketenpartners wordt het duidelijk enkele van de hierna beschreven situaties geen gevalideerde bouwkundige inspectie rapport gevraagd kan worden. Het is aan de bouwkundig inspecteur om in een dergelijk geval eventueel een niet gevalideerd bouwkundige inspectierapport uit te brengen. Bij zijn besluit daaromtrent zal hij de Gedrags- en beroepsregels en Reglementen van NRBI in ogenschouw moeten nemen.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden