Collectieve opleveringskeuring Leeuwarden door Rbi projectbouwkundigen

Geplaatst op: 18-07-2019
Nieuwbouwproject - Project kadekwartier hebben zich verenigd. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is benaderd door een van de initiatiefnemers. De wens was collectief kwaliteitsborging tijdens de bouw voor alle nieuwbouw kopers en om collectief de opleveringskeuring in te regelen.

Collectieve Opleveringskeuring 

Voor de kopers in het Kadekwartier zijn drie projectbouwkundige samengesteld die de voorschouw en opleveringskeuring in Leeuwarden uitvoeren. De kopersvereniging (buurtvereniging) wilde wildgroei voorkomen in het project van ongecertificeerde bouwkundige keurders. Kennis delen, korte lijnen en keuzevrijheid en transparantie bij het kiezen (door kopers) van de Register bouwkundig Inspecteur (Rbi).

Voordelen collectieve opleveringskeuring

  • Meerdere (vier) Rbi Projectbouwkundigen;
  • Korte lijnen Rbi-ers onderling;
  • Direct inzicht in gevonden bouwkundige gebreken;
  • Sterke positie tegenover de bouwer;
  • Duidelijke rapportage; 
  • Gecertificeerde projectbouwkundige;
  • Uniforme inspectie;
  • Keuzevrijheid en transparantie door kopers;
  • Uniek boekingssysteem voor het project kadekwartier.
  • Collectief sta je sterker

Rbi Project bouwkundigen kadekwartier

Dankzij een van de kopers die gehoord had van de Fenixlofts is Stichting NRBI in contact gekomen met de (kopers) vereniging Kadekwartier. Het bestuur van het NRBI heeft vervolgens projectbouwkundige samengesteld voor de Kwaliteitsborging tijdens de bouw en de collectieve opleveringskeuring nieuwbouw.

Stichting Nedelands register Bouwkundig Inspecteurs zet zich samen met de ingeschrevenen in (leden) in om haar leden vindbaar te maken. voor kleine opdrachten en projectmatige opdrachten.

Transparantie en keuzevrijheid draagt bij aan de onafhankelijkheid. Heeft u een groot nieuwbouwproject waar geen willekeur in de kwaliteitsborging tijdens de bouw of bij opleveringen gewenst is. neem dan contact met op met het NRBI.

Voor wie?

Kopersvereniging, buurtvereniging, Kopers (facebook) groep, kopers die zich verenigen.

 

 

Terug naar overzicht

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden