Organogram NRBI

Het doel van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is marktpartijen zekerheid te bieden over de kwaliteit & uitvoering van inspecties & inspecteurs. In de onderstaande organogram ziet u de structuur van de stichting.
Het bestuur is bezig om de gehele organogram te herstructureren. Hier zal in 2019 verder invulling aan gegeven worden.

 

 

Organogram

Deze organogram is vastgesteld op 1 november 2017.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden