Bouwgeschil met opdrachtgever

Aannemer of klusbedrijven lopen vaak tegen consumenten / opdrachtgever aan die om vage redenen de facturen achterhouden, de bouw stil leggen of zelfs claims indienen die onterecht zijn. Stichting Nederlands Register bouwkundig Inspecteurs ziet dat ondernemers vaak kampen met consumenten die de lat te hoog leggen of zelfs in hun claim gedrag te ver doorslaan. 

  • Aannemer ruzie met opdrachtgever;Bouwconflict met opdrachtgever
  • Opdrachtgever legt de lat te hoog bij aannemer;
  • Aannemer stelt opdrachtgever in-gebreke;
  • Opdrachtgever betaald annemer niet;
  • Opdrachtgever legt de bouw stil zonder overleg met aannemer;
  • Opdrachtgever legt de verbouwing stil;
  • Opdrachtgever betaald meerwerk niet aan aannemer;
  • Consument betaald aannemer net;
  • Geldt terug vorderen aannemer onterecht?

Een bouwgeschil, bouw klachten, verbouw klachten onstaan meer en meer door de consument (opdrachtgever). Ongefundeerde claims en klachten aan het adres van de aannemer heeft meer en meer de overhand. De comnsument claimt erop los.

Een bouwgeschil met een opdrachtgever is een vervelende situatie waarin twee of meerdere contract partijen (onderaannemers) binnen het bouwkolom of bouwketen bouwmethodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is vaak een onopgeloste tegenstrijdigheid tussen zakelijke partijen (de aannemer) en afnemer. Bouwgeschillen kunnen optreden tussen bouwmensen en  consumenten die vaak uit mond in een ruzie tussen de aannemer of opdrachtgever. Met als gevolg lange juridische procedures.

Een bouwgeschil met met een opdrachtgever kan gaan om het geleverde werk, meerwerk, onderaanneming. Beide contract partijen hebben vaak wel de intentie om het bouwgeschil op te lossen. Maar wat we ook meer en meer zien is dat consumenten (opdrachtgevers) bewust en zelfs onbewust (lat te hoog leggen) de aannemer niet betalen om hun gelijk te halen?

Ongefundeerde claims opdrachtgevers aan adres aannemer

Sta je als aannemer of klus bedrijf achter je geleverde werk. Heb je het gevoel dat de opdrachtgever bewust claimd en onterecht de betalingen achterhoud of het werk stil legd? Dan heb je als aannemer maar een mogelijkheid. Laat een onafhankelijk bouwkundig inspecteur de bouwclaim ofwel bouwgeschil in kaart brengen. Hiermee sta je dan ook juridisch sterker als een opdrachtgever jouw als aannemer niet betaald of rechten claimd (kwaliteit) die buitensporig zijn.

Heb je een bouwgeschil met de opdrachtgever of verbouwgeschil met je opdrachtgever? Laat dan een erkend register bouwkundig inspecteur (Rbi-er) het bouwgeschil met je opdrachtgever toetsen. Heeft u vragen over het oplossen van uw bouwgeschil met uw opdrachtgever? Neem dan contact op met stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI). Of kijk binnen de expertise diensten, en zoek uw register bouwkundig inspecteur. klik hier.   

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden