Verbouwgeschil met opdrachtgever

Bouwgeschil of een verbouwgeschil met je opdrachtgever? Claimgedrag van opdrachtgever onterecht? Opdrachtgevers zoals consumenten en zakelijke partijen bij een bouw, verbouw of renovatie claimen vaak onterecht. Bij een bouwgeschil of verbouwgeschil geldt vaak de omgekeerde bewijslast. Als aannemer of klusbedrijf dien je aan te tonen bij een ingebrekenstelling of deze ingebreken stelling (claim) terecht of geheel onterecht is.

Een bouwgeschil met je opdrachtgever of een verbouwgeschil met je opdrachtgever is een (claim) situatie waarin twee of meerdere partijen (onderaannemers) binnen het bouwkolom of bouwketen bouwmethodieken (bouwmethodes) hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen.

Verbouwgeschillen met opdrachtgevers komen veel voor. Vaak claimen opdrachtgever onterecht. De meeste claims aan aannemers en klusbedrijven zijn;

 • Opdrachtgever betaald bouwtermijn niet;Bouwgeschil met opdrachtgever
 • Opdrachtgever stelt me ingebreken met onterechte bouwgebreken;
 • Opdrachtgever wil uitgevoerde (verbouw) bouw werkzaamheden niet betalen;
 • Opdrachtgever betaald me niet als aannemer;
 • Consument betaald mij als aannemer niet op tijd;
 • Opdrachtgever stelt mij als aannemer in gebreken met een ingebrekenstelling;
 • Opdrachtgever ontneemt mij het recht op herstel als aannemer
 • Opdrachtgever claimt de gehele bouwsom terug;
 • Opdrachtgever voert onterecht retentierecht uit;
 • Opdrachtgever gunt mijs als aannemer het recht op herstel niet.
 • Opdrachtgever claimt wanprestatie in bij aannemer.

Een opdrachtgever kan besluiten om de aannemer of klusbedrijf te dwingen zijn verplichtingen na te komen door de betalingsverplichting op te schorten. Daarmee zegt de opdrachtgever eigenlijk tegen jouw als aannemer of klusbedrijf dat het laatste deel van de aanneemsom of termijnen) niet betaalt, zolang de slecht uitgevoerde werkzaamheden, bouwgebreken ofwel wanprestaties niet zijn opgelost. Maar zijn deze claims terecht en onderbouwd?. 

Vanuit stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs zien we vaak twee kanten van het verhaal. Slechte aannemers maar ook goede aannemers die ter goede trouw handelen en achter hun werk staan. De goede aannemers die achter hun werk staan als vakman komen vaak onterecht in een verbouwgeschil of bouwgeschil met de opdrachtgever terecht. Maar gelijk hebben en krijgen binnen een bouwgeschil of verbouwgeschil met een opdrachtgever is vaak de uitdaging. 

Bewijslast aannemer bij een verbouwgeschil of bouwgeschil

Als aannemer of klus bedrijf dien je aan te tonen dat jouw geleverde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Je dient aanBouwgeschil met opdrachtgever oplossen te tonen dat het geleverde niet in verhouding staat m.b.t. de claim, onterechte opschorting van betaling, niet betalen van het meerwerk ect. Bij een claim of een ingebrekestelling van een aannemer dien je verweer te voeren. Dit noemen ze vaak dan ook de omgekeerde bewijslast van de aannemer 

Verbouwgeschil of bouwgeschil oplossen met opdrachtgever

 1. Schakel een bouwrecht advocaat of je rechtsbijstand in;
 2. Laat een dossiernummer aanmaken binnen een rechtsbijstand;
 3. Schakel een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur in. Deze houdt zich aan de beroeps en gedragscode van schtichting NRBI m.b.t. onafhankelijkheid;
 4. Na de opdracht voor een expertise rapport, contra expertise worden partijen in het kader van hoor en wederhoor uitgenodigd;
 5. De register bouwkundig inspecteur zal onafhankelijk het uitgevoerde werk, stand van het werk en eventuele herstelkosten door derden in kaart brengen.
 6. Voer verweer met het expertise onderzoek. En geef aan dat je gebruik wil maken op het recht van herstel.

Belangrijk: Een register bouwkundig inspecteur (Rbi-er) voert een onafhankelijk onderzoek uit. Hij brengt het bouwgeschil of verbouwgeschil met de opdrachtgever en aannemer (betrokken partijen) in kaart. Dit kan in uw voordeel of nadeel van partijen uitvallen. Staat u achter het geleverde werk en vakmanschap dan pas kun je een bouwgeschil met de opdrachtgever oplossen door aan te tonen dat de claim onterecht is. U staat dan juridisch sterker binnen de ansprakelijkheidstelling ofwel ingebreken stelling van uw opdrachtgever. 

Bouwgeschil met je opdrachtgever? Laat een erkend bouwkundig inspecteur het bouwgeschil of verbouwgeschil toetsen en in kaart brengen. Heeft u vragen over het bouwgeschil of verbouwgeschil met je opdrachtgever, of ben je een consument en heb je een bouwgeschil met een aannemer? Neem dan contact op met stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI). Of kijk binnen de expertise diensten, en zoek uw onafhankelijk register bouwkundig inspecteur. klik hier

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden