ER

ER staat voor, Het ExpertiseRegister. Het Expertise register is organisatie die een landelijk Expertise register beheerd van experts (expertus). Met expertiseRegister (ER) toetst of een expert of deze persoon uitgebreide kennis en ervaring heeft  die hem of haar in staat stelt om problemen te analyseren en te vereenvoudigen op zijn expertise gebied.

Het expertise register toetst voor organisatie experts of hij of zij over de juiste expertise beschikken. Organisaties kunnen zo over een expertise register beschikken met de juiste vakbekwaamheid of deskundigheid.

Het Expertise Register (ER) is de de validatie organisatie van stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI). 

ER betekent ExpertiseRegister

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden