Erkend bouwexpert

Erkend Bouwexpert(e) (Latijn: constructione etiam praeparata ; 'ervaren, beproefd, bewezen, Erkende bouwexperts krijgen erkenning door het keurmerk Rbi. Ze zijn te herkennen aan het keurmerk logo Rbideugdelijk') of deskundige wordt een deskundig persoon in een bepaald bouwkundig vakgebied aangeduid. Een erkend bouwexpert is op persoonsniveu gecertificeerd en wordt geacht veel kennis en ervaring te hebben op een bepaalde bouwexpertise gebied.

Bekend is de bouwkundig inspecteur, die veelal in opdracht van consumenten, intermediairs,  verzekeringsmaatschappij, een verzekeringsmakelaar of -tussenpersoon, of (soms) van een verzekerde de aard, omvang en oorzaak van een bouwschade vaststelt. De bouwexpert doet dan een expertise en levert een expertise-rapport aan zijn opdrachtgever.

Ook in de rechtspraak zijn er bouwexperts, in de vorm van gerechtelijk deskundigen. Als een bouwexpert een bekende is van een van de partijen, mag hij/zij de benoeming tot deskundige niet aanvaarden. Dat geldt ook als hij/zij zakelijke belangen heeft bij een partij.

Bouwexperts hebben een langdurige of intense ervaring door oefening en studie in een bepaald bouwexpertise gebied. In sommige gebieden komt de definitie van 'bouwexpert' door consensus tot stand, en het is niet altijd nodig dat een persoon een professionele of academische opleiding heeft genoten om als bouwexpert aangemerkt te worden. 

Bouwexperts zijn vaak zelfverklaarde experts. Toetsing en controle op de kennis en kunde binnen een bepaalde bouwexpertise is meer en meer van belang. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) certificeerd bouwexperts op persoonsniveau binnen een van de  expertisekamers. Voldoet een persoon aan de gestelde expertise en houdt hij of zij zich aan de beroeps en gedragscode mag hij of zij de titel Register bouwkundig Inspecteurs (Rbi) voeren en zich etaleren als erkend bouwexpert.

 

Erkend bouwexpert te herkennan aan het keurmerk logo Rbi 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden