Erkend bouwkundige

Erkend Bouwkundige (e) (Latijn: ipsum ; 'ervaren, beproefd, bewezen, deugdelijk') of bouw deskundige wordt een deskundig persoon in een bepaald bouwkundig gebied aangeduid. Een erkend bouwkundige is is een persoon met een bepaalde expertise op expertisenveau binnen het domein bouwkundeen wordt geacht veel kennis en ervaring te hebben bij het uitvoeren specifieke bouwkundige expertises.

Een bouwkundige, die veelal in opdracht van consumenten, intermediairs, verzekeringsmaatschappij, een verzekeringsmakelaar of -tussenpersoon, of (soms) van een verzekerde de aard, omvang en oorzaak van een gebouwschade, bouwgebreken of herstelkosten direct en/of op termijn van een vastgoed vaststeld. De bouwkundige inspecteur voert bijboorbeeld een bouwkundige keuring, bouwgebreken onderzoek of bouwgeschillen rapportage uit, en levert een bouwkundig-rapport aan zijn opdrachtgever.

Ook in de rechtspraak zijn er bouwkundige, in de vorm van (gerechtelijk) deskundigen. Als een erkend bouwkundige een bekende is van een van de partijen, mag hij/zij de benoeming tot (onafhankelijk) bouwkundige niet aanvaarden. Dat geldt ook als hij/zij zakelijke belangen heeft bij een partij binnen bijvoorbeeld een bouwkundig geschil.

Een bouwkundige heeft vaak een langdurige of intense ervaring door oefening en studie in een bepaald bouwkundig expertise gebied. Bij sommige bouwkundige komt de definitie van 'erkend bouwkundige' door consensus tot stand, en het is niet altijd nodig dat een persoon een professionele of academische opleiding heeft genoten om als erkend bouwkundige aangemerkt wordt. 

Een bouwkundige heeft vaak een specialisme. In Nederland zijn er veel zelfverklaarde bouwkundige die zich voordoen als bouwkundig inspecteur, bouwkeurmeester of bouwexpert. Iedereeen in mag zich morgen erkend bouwkundige noemen in Nederlands. Om kwaliteit, kennis en kunde (het kaf van het koren) te schieden tussen bouwkundige en bouwkundige worden bouwkundige op expertiseniveau getoetst door Stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs (NRBI). Zo word de kwaliteit, kennis en kunde gewaarbord binnen bepaalde bouwkundige expertises en kan men oprechtspreken van een erkend bouwkundige op expertiseniveau. Deze gecertificeerde bouwkundig voeren bouwkundige diensten uit die erkend worden door marktpartijen zoals banken, intermediairs, verzekeraars.  

Stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs (NRBI) certificeerd bouwkundige op persoonsniveau binnen een van de  expertisekamers. Voldoet een persoon aan de gestelde expertise en houdt hij of zij zich aan de beroeps en gedragscode mag hij of zij de titel Register bouwkundig Inspecteurs (Rbi) voeren en zich etaleren als erkend bouwkundige etaleren. 

Een erkend bouwkundige kun je herkennen aan het Rbi keurmerk logo. 

Erkend bouwkundige herkenbaar aan het keurmerk logo Rbi

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden