Gerechtelijk deskundigen

Waarom een gerechtelijk deskundige

De rechterlijke macht, maar ook de advocatuur en rechtzoekende partijen, maken meer en meer gebruik van bouwkundige expertises. Door deze ontwikkeling, de toenemende inhoudelijke complexiteit van de bouwgeschillen en bouwconflicten en de grote financiële belangen voor betrokkenen, neemt de behoefte aan onderzoek door erkende bouw deskundige sterk toe. Stichting NRBI certificeerd registreerd en etaleert bouwdeskundigen die de procedures kennen en weten wat van hem/haar wordt verwacht binnen een deskundige bericht.

Op zoek naar een gerechtelijke deskundige?

Het is lang niet altijd op voorhand duidelijk wie als gerechtelijk deskundige in een gegeven zaak kan optreden. Dan kan het lastig zoeken zijn. Welke persoon heeft de juiste kwaliteit, kennis en kunde op het gevraagde expertise gebied? En is ook in staat om op de geëigende manier een expertise onderzoek in te zetten en te rapporteren?

Nederlands register bouwkundig Inspecteurs waarborgd kwaliteit, kennis en kunde van personen binnen eenGerechtelijk deskundigen bepaald expertise gebied., ontplooit activiteiten om bij te dragen aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging. Dit doet zij onder andere door het beheren van een openbaar expertise register met erkende bouwkundig inspecteurs die als gerechtelijke deskundigen mogen optreden en die voldoende toegerust zijn om adequaat te kunnen optreden in de rechtspleging.

Het register gerechtelijk deskundigen

Stichting NRBI certificeerd en registreert bouw deskundigen op diverse expertise gebieden. Aan opname in het register gerechtelijk bouwdeskundige binnen het NRBI zijn voorwaarden verbonden die zowel toezien op de vakbekwaamheid van de bouw deskundige als op haar of zijn kennis en kunde van de juridische aspecten bij het  optreden als bouwdeskundige in rechte.

In het register zijn bouwdeskundigen opgenomen die:

  • deskundig zijn op hun eigen expertisegebied;
  • voldoende geschoold en ingeleerd zijn als gerechtelijk deskundige;
  • hun kennis (vakkennis én juridische kennis) op peil houden door permanente educatie;
  • Zich houden aan de beroeps en gedragscode van stichting Nederlands register bouwkundig Ijnspecteurs (NRBI).

Zoek je een register bouwkundige als gerechtelijk deskundige? Neem dan contact met ons op of kijk in het register

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden