Juridisch geschil Aannemer

Een Juridisch geschil met een aannemer is een situatie waarin twee of meerdere partijen (onderaannemers en/of leveranciers) binnen het bouwkolom of bouwketen bouwmethodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Een juridisch geschil met een aannemer gaat verder dan een bouwconflict of bouwgeschil. Er is vaak geen (comunicatie) bouwmediation vaak meer mogelijk, omdat partijen te ver uiteen staan om tot een oplossing te komen. Een Juridisch geschil met een aannemer wordt bouwkundig juridisch in kaart gebracht tussen partijen om het bouwconflict te laten beslechten door een rechter, bouwrechter, raad van abitrage of door een onafhankelijke arbiter. 

Het in kaart brengen van een juridisch geschil met een aannemer vindt vaak door meerdere experts plaats. Rechtsbijstandverzekeraar, bouwrecht advocaten en erkende bouwkundig inspecteurs (zaakdeskundige) worden bij een juridisch geschil met een aannemer ingezet voor bij beide partijen om hen bij te staan bij het juridisch geschil. 

Juridisch geschil met aannemer oplossen?Juridisch geschil aannemer

Bij een juridisch geschil met een aannemer wil men vaak een aannamer aansprakelijk stellen ofwel in gebrekenstellen voor de slecht uitgevoerde werkzaamheden door de aannemer of als de aannemr zijn afspraken niet nakomt..

Een ingebrekestelling aannemer is een schriftelijke onderbouwde mededeling van gebreken of geschilpunten aan je aannemer dat hij de overeengekomen bouwkundige werkzaamheden aan je woning niet goed (en deugdelijk) heeft uitgevoerd. Een in-gebreke stellling kan niet zomaar. De klager dient de aannemer per bouwgebrek, afwerking geschil of bouwgechil dit schriftelijk te onderbouwen. Een onterechte in gebrekenstelling kan anders in het nadeel werken voor de klager. Is de ingebrekestelling goed onderbouwd en heeft er hoor en wederhoor toegepast pas dan sta je juridisch sterker bij een juridisch geschil met de aannemer en kan men werken naar een oplossing.

Juridisch geschil met je aannemer? Zoek je een erkend bouwkundig inspecteur die uw juridisch geschil met je aannemer bouwkundig in kaart kan brengen op basis van bouwbesluit, normen en goed en deugdelijk werk. Laat een expertise rapportage uitvoeren door een erkend register bouwkundig inspecteur (Rbi).

Vragen over een juridisch geschil met je aannemer? Neem dan contact op met stichting NRBI

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden