Suitingsbrief verborgen gebreken

Aansprakelijkheid (verborgen) gebreken kent een verjaringstermijn van ca. 2 jaar. De verjaringstermijn kan worden ‘gestuit’ door een schriftelijke aantoonbare mededeling van koper naar verkoper dat hij zijn recht op nakoming of vergoeding handhaaft. Door het stuiten zal de termijn van twee jaar telkens opnieuw ingaan. Uiteraard is het zaak ook de stuitingsbrief aangetekend te versturen.

Een stuitingsbrief wordt vaak opgesteld door een jurist, advocaat of rechtsbijstand met een onderbouwing van de verborgen gebreken d.m.v. een expertise rapport opgesteld door een register bouwkundig inspecteur.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden