Verborgen gebreken verjaring voorkomen?

Verkoper niet bereid om de geconstateerde verborgengebreken te herstellen of jouw  koper daarvoor schadeloos te stellen, kan je als koper overwegen de zaak voor de rechter te brengen d.m.v. bijvoorbeeld een kort geding. Dat moet je als koper op tijd doen. Als koper dien je binnen uiterlijk twee jaar na de hiervoor bedoelde mededeling van de klacht een procedure bij de rechter te starten. Doet een koper dat niet binnen genoemde 2 jaar dan zijn zijn rechten op het verhalen van verborgen gebreken verjaard.

Verkoper aansprakelijkgesteld maar erkend geen schuld of wil niet tot herstel overgaan. De verjaringstermijn kan worden ‘gestuit’ door een schriftelijke mededeling van koper aan verkoper dat hij zijn recht op nakoming of vergoeding handhaaft. Door het stuiten zal de termijn van twee jaar telkens opnieuw gaan lopen. Uiteraard is het zaak ook de stuitingsbrief schriftelijk aantoonbaar (aangetekend) te versturen aan verkoper. 

Voorkom verkaring en een ongegronde klacht. Laat tijdig een verborgen gebreken onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur om uw verborgen gebreken kracht bij te zetten.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden