Verbouwgeschil of verbouwconflict?

Wie eist die bewijst is vaak de regel!

Verbouwing loopt slecht, slechte klus werkzaamheden, onterecht teveel meerwerk of minderwerk of tijdens de verbouwing of legt de opdrachtgever de lat te hoog voor u als aannemer of klusbedrijf tijdens de verbouwing? Gelijk krijgen of gelijk hebben? Vaak hebben partijen binnen een verbouwgeschil of verbouwconflict hun eigen waarheid. Een verbouwgeschil of verbouwconflict is vaak te voorkomen door tijdig ingrijpen. Laat uw verbouwgeschil of verbouwconflict tijdig in kaart brengen door een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur (Rbi-er) die het verbouwgeschil toetst op normen, bouwbesluit, verwerkingsvoorschriften, contract afspraken en goed en deugdelijk werk. Dit voorkomt dat de relatie tussen partijen verder verstoort of erger nog dat het verbouwgeschil uitmond in een lange en dure juridische procedure. Alle betrokken partijen hebben vaak er gezamenlijk belang dat een verbouwgeschil of bouwconflict tijdig wordt opgelost. Zoek een erkend bouwkundige in het register of neem contact op met stichting NRBI.

 • Sta juridisch sterker bij een verbouwgeschil of verbouwingsconflict;
 • Wie eist die bewijst is de regel bij een verbouwgeschil of verbouwconflict;
 • Hoor en wederhoor is juridisch adviseren;
 • Erkend Bouwkundige* met persoonscertificering;
 • Duidelijk expertise rapport, verbouwgeschil of conflict in kaart gebracht;
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting. Een onderbouwde klachtplicht;
 • Geaccepteerd door marktpartijen, verzekeraars, rechtsbijstand en advocaten kantoren;
 • Kwaliteit, kennis en kunde en onafhankelijkheid gewaarborgd door toezicht op uitvoering;
 • Onafhankelijkheid: Conform de beroeps en gedragscode NRBI.
 • Ingebrekestelling onderbouwd op feiten, bouwbesluit normen en goed en deugdelijk werk
 • Expertisedossier: Track and trace van het expertise proces bij een verbouwgeschil of verbouwconflict.
Zoek een RBI-erBekijk leden

Verbouwgeschil oplossen? Maar hoe dan

Heeft u te maken met een verbouwgeschil, bouwconflict of heeft u discussies tijdens uw verbouwing met jouw aannemer, klusbedrijf of leverancier? Of wordt u als vakman aannemer, klusbedrijf of leverancier in twijfel getrokken over de uitgevoerde werkzaamheden bouwkundige werkzaamheden of geleverde bouwmaterialen? Wordt de lat te hoog gelegd of is er echt slecht werk uitgevoerd. De beleving en inlevingsvermogen is vaak bij een verbouwgeschil of verbouwconflict zoek door partijen. Grijp je niet tijdig in als opdrachtgever of als vakman dan kom je vaak lijn recht tegenover elkaar staat. Een langlopend verbouwgeschil of verbouwconflict is dan vaak onvermijdbaar.

Het is dan ook raadzaam om u te laten bijstaan door een onafhankelijk zaakdeskundige. Een register bouwkundig inspecteur biedt dan vaak de oplossing door het verbouwgeschil of verbouwconflict van de verbouwing in kaart te brengen. Zo verkrijgen alle betrokken partijen een onafhankelijk beeld van het verbouwgeschil of verbouwconflict en kan vaak het verbouwgeschil vaak in de minne oplossen.

Zelfs al is de aannemer of opdrachtgever onbewust ter goeder trouw, vaak ontbreekt bij hem of haar ook gespecialiseerde bouwkundige kennis om het verbouwgeschil op een juiste manier te benaderen.

Vaak proberen partijen hun eigen waarheid terecht of onterecht te verhalen of te halen. Register Bouwkundig inspecteurs (Rbi) brengt het verbouwgeschil of bouwconflict onafhankelijk in kaart gebaseerd op feiten, bouwbesluit eisen, normen en goed en deugdelijk werk. Door de emotie weg te halen binnen een verbouwgeschil of bouwconflict komt men vaak tot andere inzichten. Em wordt een verbouwconflict of verbouwgeschil opgelost.

Verbouwen is vertrouwen? Controleren is beter.

Hoor en wederhoor verbouwgeschil

Bij een verbouwgeschil of verbouwconflict zijn vaak meerdere belanghebbende partijen betrokken. Binnen bepaalde bouwkundige expertises zoals een bouwgebreken onderzoek, Contra bouwexpertise of bouwmediation wordt geadviseerd om het algemeen beginsel van hoor en wederhoor toe te passen. Wat inhoudt dat, waar beide partijen over en weer elkaar beschuldigen in een verbouwconflict of verbouwgeschil, er geluisterd dient te worden naar wat beide partijen en/of beschuldigde er op te zeggen hebben, alvorens men als onafhankelijk register bouwkundige een goed onderbouwd een bouwkundig oordeel kan geven over het verbouwgeschil of verbouwconflict.

Hoor en wederhoor binnen een verbouwgeschil is om drie redenen van belang:

 1. voor de volledigheid van de waarheidsvinding, dus bij het vaststellen van de bouwkundige feiten binnen een verbouwgeschil of verbouwconflict;
 2. voor de evenwichtigheid van de beoordeling, bij het waarderen van de bouwkundige feiten. Als men informatie heeft ontvangen van één of meerdere betrokkenen, lijkt het verbouwconflict of verbouwgeschil misschien volstrekt duidelijk.
 3. indien het verbouwconflict of verbouwgeschil voor de rechter komt middels een juridische procedure en men heeft het beginsel verzaakt in het kader van hoor en wederhoor, kan de rechter besluiten het expertise rapportage niet in te brengen binnen de gerechtelijke procedure. Partijen zijn immers niet (onafhankelijk) gehoord.

Hoe zoek je een register expert bouwgeschillen?

Heeft u een rechtsbijstand of advocaat of andere intermediair? Laat eerst een dossier aanmaken. Overleg met een jurist of in het beginsel kader van hoor en wederhoor de tegenpartij bij het verbouwconflict of verbouwgeschil aanwezig dient te zijn.

Juridische vraagstelling bekend of niet? Kies uw bouwkundige expertise dienst. Lees meer informatie en kies uw Register Bouwkundig Inspecteur bij een verbouwconflict of verbouwgeschil regionaal of neem contact op met stichting NRBI.

Boek de Register Bouwkundig Inspecteur die gecertificeerd is om bij verbouwconflicten of verbouwgeschillen die op mag treden en kom 1 op 1 in contact en overleg. Bespreek een of meerdere datums en tijdstippen voor de opname op locatie.

De gekozen Register Bouwkundig Inspecteur of de planning van het NRBI matcht uw afspraak met u. Vervolgens match u de afspraak met uw intermediair (Jurist/Advocaat) indien hoor en wederhoor van toepassing is, nodigt u of uw juridisch expert partijen schriftelijk aantoonbaar uit om bij het verbouwgeschil of bouwconflict onderzoek aanwezig te zijn.

Ontvang per e-mail een afspraakbevestiging voor de verbouwgeschil opname die je afgestemd hebt met de register bouwkundige. Geef deze datum en tijdstippen door aan alle betrokken partijen schriftelijk aantoonbaar. Tip! Partijen moeten de tijd krijgen om te reageren binnen 7 tot 15 werkbare dagen.

Zorg altijd bij de verbouwgeschil of bouwconflict zelf aanwezig bent. Dit geldt voor alle betrokken partijen. Verlies uw recht van spreken niet in het kader van hoor en wederhoor.

Ontvang de geschillen rapportage digitaal. Hierin wordt meegenomen indien van toepassing welke partijen in het kader van hoor en wederhoor aanwezig zijn geweest. Zo staat u juridisch sterker.

De bouwkundige expertise wordt eerst uitgevoerd. U ziet de register bouwkundige eerst op locatie. Na het opmaken van de verbouwschil of bouwconflict rapport betaald u achteraf pas via IDEAL of overschrijving. Na betaling en downloaden kunt u al dan niet het bouwgeschillen rapportage delen met betrokken partijen.

Zoek een RBI-er

Wat kost een register bouwkundige bij verbouwgeschil

Afhankelijk van uw verbouwgeschil of bouwconflict kan een expertise ingezet worden. Bekijk de soorten expertise diensten, bekijk meer informatie en klik verder. Komt u er niet uit neem dan contact op met stichting NRBI.

Voer de postcode in van het object of waar het bouwconfict of verbouwgeschill onderzocht dient te worden. Nieuwbouw? Of weet u de postcode niet gebruik dan de kaart, klik op de kaart en verander het adres in de volgende stap.

Zoek erkende bouwkundige regionaal en landelijk bij een verbouwgeschil of verbouwconflict en bekijk wat de expertise dienst kost met een start tarief en een vervolg tarief.

Bekijk meer informatie en reviews van de register bouwkundig inspecteurs die gecertificeerd binnen het domein bouwgeschillen.

Heeft u een register bouwkundig Inspecteur voor uw verbouwconflict of verbouwgeschil gevonden, kijk dan wanneer u zelf kunt en geef meerdere voorsteldatums op.

Plaats de opdracht voor een verbouwconflict of bouwgeschillen rapportage. De Register bouwkundige neemt 1 op 1 contact met u op. Wilt u geholpen worden door de backoffice van NRBI? Neem dan contact op.

Zoek een RBI-er

Onafhankelijkheid bij verbouwingsproblemen?

Onafhankelijk Register Bouwkundig Inspecteurs (Rbi-ers) zijn gecertificeerd binnen de expertisekamer bouwgeschillen en werker conform de beroeps en gedragscode van stichting NRBI. Bekijk de beroeps en gedragscode

U bent verzekerd van een verzekerde dienstverlening en de juiste kwaliteit kennis, kunde en onafhankelijkheid bij een verbouwconflict of bouwgeschil.

Duidelijke expertise kaders, beroeps en gedragscodes en geschillen rapportages die geaccepteerd worden door marktpartijen zoals verzekeraars, rechtsbijstand en advocaten.

Volg het expertise proces, maak afspraken, communiceer 1 op 1 met de register bouwkundig inspecteur na opdracht op uw track and trace lextool account. Transparantie binnen de opdracht zorgt voor duidelijkheid voor partijen.

Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd door toezicht van stichting NRBI. Gevalideerd review systeem. Lees echte beoordelingen en ervaringen bij verbouw en bouwgeschillen.

Snelheid bij een verbouwconflict: Altijd een Register Bouwkundig Inspecteur bij verbouwconflict of verbouwgeschil bij u in de buurt. Spoed? Neem dan contact op met stichting NRBI. Of kom 1 op 1 contact met een erkend bouwkundig Inspecteur.

1 op 1 contact met de Register Bouwkundig Inspecteur

Zoek een RBI-er

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden