Ingebrekestelling aannemer

Wat is een ingebrekestelling aannemer?

Een ingebrekestelling aannemer is een schriftelijke onderbouwde mededeling van gebreken of geschilpunten aan je aannemer dat hij de overeengekomen bouwkundige werkzaamheden aan je woning niet goed heeft uitgevoerd. Een in-gebreke stellling kan niet zomaar. De klager dient de aannemer per bouwgebrek, afwerking geschil of conflictpunt dit schriftelijk te onderbouwen. Een onterechte in gebrekenstelling kan anders in het nadeel werken van de klager. Is de ingebrekestelling goed onderbouwd en heeft er hoor en wederhoor plaats gevonden pas dan volgt de klager het juiste juridisch pad, en kan de klager de aannemer het recht op herstel gunnen alvorens men een derde kan en mag inschakelen om het slecht uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer te laten herstellen. 

Wat is verplicht bij een ingebrekenstelling aannemer?ingebrekestelling aannemer

Een ingebrekenstelling moet onderbouwd zijn. Zomaar geld achterhouden van een anneemsom kan niet. Bij een ingebreke stelling moet aangetoond worden waarom je geld achterhoud of waarom de aannemer er niet meer inkomt. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat je als opdrachtgever wordt zelf wordt aangeklaagd. Immers hebben beide partijen een overeenkomst gesloten en zijn beide vaak beland in een bouwconflict. Neem je de juiste stappen bij een ingebreken stelling van de aannemer kun je een ingebrekestelling inzetten om een een deel van de aanneemsom achter te houden voor eventule werkzaamheden door derden (andere aannemer).

kosten ingebrekenstelling aannemer die vaak verhaald worden zijn:

  • Herstel slecht uitgevoerde werkzaamheden van de eerste aannemer;
  • Hervatten werkzaamheden (afbouw)
  • Wettelijke rente,
  • Incassokosten en bijkomende (verhogende) kosten
  • Jurudische procedure

Belangrijk: Bij een ingebrekenstelling van de aannemer geldt vaak de regel wie eist die bewijst. 

Hoe stel je je aannemer in gebreke?

Het slimste voor de klager om te doen is bij een ingebrekestelling is met een onderbouwing. Dit kan met een bouwkundig onderzoek met beide partijen in het kader van hoor en wederhoor of zonder de aannemer om inzicht te verkrijgen of de ingebreke stelling juridisch haalbaar is. 

1: Door een onafhankelijk onderzoek door een erkend bouwkundig inspecteur op locatie, waar beide partijen in het kader van hoor en wederhoor schriftelijk aantoonbaar voor worden uitgenodigd. 

2: Door een onafhankelijk onderzoek door een erkend bouwkundig inspecteur zonder aannemer. Hier wordt dan geen hoor en wederhoor toegepast. 

Een ingebrekestelling van de aannemer wordt dan schriftelijk onderbouwd met foto`s en kosten herstelraming door derden middels een bouwkundig rapport. Zo voldoet de klager aan de klachtplicht en kan de klager slecht uitgevoerde werkzaamheden aantonen en de aannemer binnen de ingebrekestelling beter aanmanen om binnen een bepaald termijn tot herstel over te gaan. Gebeurt dit dan niet. Dan kan de klager sneller het slecht uitgevoerde werk door aannemer door derden laten herstellen.

De aannemer in gebreke stellen

Bouwgebreken, gebreken en slecht uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer in kaart gebracht? Dan kunt u middels een aangetekende brief met het expertise rapport de aannemer in gebreke stellen middels een ingebreke stelling brief. Het is belangrijk dat u de woorden ‘in gebreke stellen’ in de brief zet. Dit kan door bijvoorbeeld ‘met deze brief stel ik u in gebreke’ in de brief te schrijven. Vergeet niet de tijd en datum in de brief te vermelden van versturen en de datum en tijdstip die de aannemer krijgt om het te herstellen. De aannemer in gebreke stellen moet altijd schriftelijk aantoonbaar. 

Ingebrekenstelling aannemer en recht op herstelingebrekestelling aannemer

Als opdrachtgever heb je de aannemer in gebreke gesteld. Een aannemer heeft conform Nederlands recht, recht op herstel, ofwel als er fouten zijn gemaakt heeft hij het eerste recht deze te herstellen. Als klager bij een in gebreke stelling van de aannemer, dient u de aannemer de tijd te geven om binnen een redelijke termijn te reageren op de ingebrek stelling en herstel van de slecht uitgevoerde werkzaamheden. 10 tot 15 werkbare dagen wordt als redelijk beschouwd.

Belangrijk: Bij een bouwconflict met de aannemer kunt je niet meteen een andere aannemer inschakelen om de slecht uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer op te laten lossen. Dat kunt u pas doen als de aannemer geen herstel uitvoert, of dat de aannemer niks meer laat horen? Raadpleeg altijd een bouwrecht advocaat of jurist.

Wat staat erin een gebrekenstelling aannemer

In deze ingebrekestelling aannemer staat onder meer: je gegevens de gegevens van je opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden de mededeling dat de afspraken niet zijn nagekomen een omschrijving van de werkzaamheden die alsnog moeten worden verricht en bouwgebreken. Ook de termijn waarbinnen de slecht uitgevoerde bouwwerkzaamheden of bouwcinflict dient te worden opgelost. Belangrijk: Bij een ingebrekenstelling aannemer dient ook een bedrag meegenomen te worden voor het herstel door derden. Zo kan men de aansprakelijkheid van derden beter verhalen. 

Ingebrekenstelling onderbouwen?

Wilt u uw aannemer ingebrekenstellen, heeft u een bouwconflict met de aannemer? Schakel dan een erkend register bouwkundig inspecteur in. Deze komt het (ver) bouwgeschil in kaart brengen. Maakt een kosten ramening of calculatie van herstel door derden, waardoor u uw ingebrekenstelling onderbouwd kunt uitvoeren. Sta juridisch sterker met een onderbouwde ingebrekenstelling aannemer. 

Vragen ingebrekenstelling aannemer?

Heeft u een vraag over een ingebrekenstelling van uw aannemer. Neem dan contact met ons op, of kijk in het expert register.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden