ALV Reviews NRBI

Reviews
Stichting Nederlands register Bouwkundig Inspecteurs heeft als doel transparantie en keuzevrijheid voor alle ketenpartners te realiseren. Het toetsen van kwaliteit, kennis, kunde en gedragingen van de Rbi-ers gebeurt offline en online. Een van die toetsingen gebeurt door diegene die de Rbi-er in het werkveld heeft ervaren en een expertise dienst (met of zonder rapport) mee is afgerond.

Een Rbi-er wordt getoetst door middel van:

 1. Toetredingseisen (aan de poort)
 2. Veldaudits (controle door een auditor tijdens een keuring)
 3. Validatie ( bureau audits)
 4. Bedrijfsaudits
 5. Reviews van aanvragers, opdrachtgevers en intermediairs

Samen waarborgen we kwaliteit, kennis en kunde van de Rbi-ers

Reviews
Bedoeld wordt bij  referentie, klantenbeoordeling, reviews en/of review met:

Opdrachtgever: Iemand die een Register Bouwkundig Inspecteur  een opdracht geeft die door bemiddeling plaats vind. zoals bijvoorbeeld een bouwkundige keuring opdracht of andere expertise opdracht gecertificeerd door het NRBI.

Aanvrager: Een consument, intermediair of zakelijke aanvrager van de Rbi-er die een aanvraag plaatst of een offerte traject is gestart of lopend heeft via het NRBI.

Gebruiker: Aanvrager, aanvrager of Register Bouwkundig Inspecteur  die gebruik maken van de website NRBI en haar online tools via Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs of wel www.nrbi.nl of rechtstreeks via een zoek en boekwidget op de website van een Rb-er

Uitingen: Schriftelijke reacties op de review pagina van Aanvrager, opdrachtgever, Register Bouwkundig Inspecteur  of Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs

 • NRBI: Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs
 • Rbi-er: Een gecertificeerde Bouwkundig Inspecteur door het NRBI.
 • Lextool: Online software waar het NRBI gebruik van maakt om review op te halen na een afgeronde opdracht en om het zoeken en boeken van een Rbi-er met duidelijke kaders mogelijk te maken.
 • Review: Het tonen van een klanten beoordeling op naam, met of zonder logo, synoniem, anoniem van en aanvrager. Opmerking: NAW gegevens, object gegevens worden niet getoond.
 • Partners: Dit zijn bedrijven die specialistische onderzoeken aanbieden op de website van het NRBI d.m.v. de lextool.

Een referentie of review is:
Een review is een  beoordeling van een aanvrager aan een Register Bouwkundig Inspecteur  en/of Register Bouwkundig Inspecteur via www.nrbi.nl en/of andere kanaal via de zoekmachine www.lextool.eu Een review is ook een reactie door de Register Bouwkundig Inspecteur  op een uitgebrachte beoordeling van de opdrachtgever en/of aanvrager of door een auditor (expertise regisseur) aangesteld door het NRBI. Vervolg op deze pagina worden zowel de review(aanvrager en beoordelingen) als de reactie hierop aangeduid als “review”.

Betekenis review en hoe komt deze tot stand?
Wanneer een Register Bouwkundig Inspecteur  werkzaamheden heeft verricht of een offerte traject gegund heeft gekregen door de aanvrager, heeft de opdrachtgever/aanvrager de mogelijkheid  een beoordeling  na de uitgevoerde dienst te geven. Wat u en toekomstige aanvragers willen weten is  hoe de afspraak tot stand kwam, kwam de Rbi-er zijn afspraken tijdig na, was de Rbi-er op tijd en zijn de gerealiseerde werkzaamheden van een Register Bouwkundig Inspecteur of opdracht na een specialistische Offertetraject van de Register Bouwkundig Inspecteur naar tevredenheid afgerond. Dit is een review met 1 t/m 5 sterren en een open box reactie. 

Dit noemen we een review (klant beoordeling). Wanneer de Register Bouwkundig Inspecteur  is beoordeeld middels een review, bied Stichting Nederlands register Bouwkundig Inspecteur de Register Bouwkundig Inspecteur, aangestelde auditor (lextool) de kans om te reageren door een  korte reactie te geven op zijn of haar review. Vervolg op deze pagina worden zowel de review (aanvrager beoordelingen) als de reactie hierop aangeduid als “review”.

Waarom een review?
Reviews van opdrachtgevers, aanvragers, intermediair, interne auditors en externe auditors is een belangrijk onderdeel van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs om mede de kwaliteit, kennis en kunde maar ook gedragingen van die Rbi-er te meten. De mening van de eindgebruiker is van belang. De reviews die wij tonen op onze website en die worden opgehaald door de online software lextool voor Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs, bevatten voor Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs, Register Bouwkundig Inspecteur  en toekomstige opdrachtgevers, aanvragers, intermediairs zeer waardevolle informatie. 

De geplaatste  reviews van  een opdrachtgever en/of  aanvrager, intermediair zijn  belangrijke  parameter om mede de kwaliteit, kennis, kunde te toetsen online en gedrag ingingen en reputatie van Register Bouwkundig Inspecteurs aangesloten bij het NRBI te meten. Immers is meten weten.

Reviews zijn ingericht om een duidelijk en eerlijk beeld te krijgen ( beoordeling ) van een Register Bouwkundig Inspecteur  en is opgebouwd uit een positieve, en negatieve beoordeling en een kort toelichting  voor de aanvrager/opdrachtgever. Om een eerlijk beeld te krijgen kan een Register Bouwkundig Inspecteur  een toelichting/reactie geven op een review die hij of zij heeft ontvangen. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs kan nimmer aansprakelijk  gesteld worden voor de wijze van beoordelen, inhoud van de reviews die getoond worden op Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs.

Doel review:
Doel van de reviews zijn om de opdrachtgever, aanvragers, intermediairs en Register Bouwkundig Inspecteur of partners  keuzevrijheid en transparantie te bieden op hun beleving van de uitgevoerde dienst of Offertetraject die is (deels) is beëindigd. Ook heeft het plaatsen van een review als doel toekomstige aanvragers, opdrachtgever en intermediaire kanalen om een keuze  te maken niet allen gebaseerd op hoogte van het bod (prijs) maar ook op  geleverde kwaliteit van Rbi-ers. Indien reviews naar aanleiding van een uitgevoerde dienst (opdracht)t of een offerte traject geen goed beeld geven, onjuist worden weergegeven, of onjuistheden bevatten is Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs of een auditor, Expertiseregisseur, planning medewerker altijd gematigd de review te wijzigen en/of te verwijden, en de  opdrachtgever en de Register Bouwkundig Inspecteur  verzoeken om de review te online te herzien of extra informatie aan te leveren ter beoordeling.

Wanneer een review te plaatsen:
Een review heeft als doel om de Register Bouwkundig Inspecteur en/of partners te beoordelen nadat hij of zij de Register Bouwkundig Inspecteur en partner die is bemiddeld geheel is  afgerond. Het is niet aan te raden om een review te geven aan een Register Bouwkundig Inspecteur of partner van het NRBI als een opdracht of een offerte niet is gegund, gestart of is afgerond. Indien een Register Bouwkundig Inspecteur de opdracht halverwege is of eerder is gestopt door de Register Bouwkundig Inspecteur  of opdrachtgever. Kunnen wij u niet de mogelijkheid geven  om een review te plaatsen via de lextool software.

Voorwaarde tussentijdse review:
Een opdracht is niet afgerond of hij is tussentijds gestopt maar u wilt toch een review plaatsen? Dat kan. In goed overleg met de Register Bouwkundig Inspecteur  kunt u een review plaatsen. De Register Bouwkundig Inspecteur   en de opdrachtgever/aanvrager dienen schriftelijk een verzoek tot review in te dienen bij Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs.

Voorwaarden uitingen reviews gebruiker, Register Bouwkundig Inspecteur en/of partners:

 • Geen reclame uitingen voor de Register Bouwkundig Inspecteur. Blijf bij de kern. 
 • Bedrijfsgegevens (naam en toenaam) van de Register Bouwkundig Inspecteur  mogen niet worden benoemd in een uiting.
 • De toon in de review dient netjes en correct  te zijn. Obsceen, racistisch, Vulgair, of Lasterlijke, uitingen zijn niet toegestaan en zullen direct worden verwijderd bij zien van deze uitingen of bij aanmaning.
 • Een directe opdrachtgever en/of betrokken intermediair mag alleen een  review plaatsen over de Register Bouwkundig Inspecteur  over de (gedeeltelijk) uitgevoerde opdracht door de Register Bouwkundig Inspecteur en/of partner.
 • Indien tijdens een Offertetraject een opdracht is gegund maar niet ten uitvoering is gebracht door welke reden dan ook mag Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs kiezen dit te vermelden op de website en eventueel op de profielpagina van de Register Bouwkundig Inspecteur.
 • Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is gerechtigd uw review openbaar te maken op internet(website) om toekomstige gebruikers een juiste keuzevrijheid en transparantie te kunnen geven bij het kiezen van een  Register Bouwkundig Inspecteur en/of partner.
 • Schade voorvloeiend door uitingen in reviews van een gebruiker kunnen verhaald worden. De gebruiker loopt grote kans aansprakelijk gesteld te worden.
 • Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is gerechtigd om ten alle tijden op welke tijdstip dan ook reviews aan te passen, te verwijderen of online te halen indien dat nodig geacht wordt zonder toestemming van de gebruiker en/of Register Bouwkundig Inspecteur.
 • Aanpassingen reviews door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs worden gedaan vanuit het oogpunt om dit zonder afbreuk te doen aan de transparantie van het verloop van de opdracht van de Register Bouwkundig Inspecteur, partners in (gedeeltelijke) uitvoering of de review naar de juiste Register Bouwkundig Inspecteur of partner.
 • Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs kan nimmer aansprakelijk  gesteld worden voor reviews die niet voldoen aan de gestelde regels en/of  voorwaarden.
 • Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs  doet haar uiterste best om onjuiste uitingen eruit te filteren om schade op welke vorm dan ook te minimaliseren.  
 • Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs kan niet uitsluiten dat alle uitingen op tijd eruit gefilterd worden en is nimmer aansprakelijk te stellen indien uitingen die personen schade toe brengen als een uiting (tijdelijk) getoond wordt.

Mogen reviews door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs verwijderd worden?
Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs mag te alle tijden  geplaatste reviews  en reacties op reviews van gebruikers(Aanvragers, intermediairs, opdrachtgevers en/of Register Bouwkundig Inspecteurs) zonder toestemming verwijderen. Verwijdering of aanpassing vind alleen plaats indien daar aanleiding toe is of een geplaatste  review onwaarheden, onjuist, onbetrouwbaar,  of onmiskenbaar onrechtmatig zijn geplaatst, dan wel anderszins niet voldoet aan de voorwaarden gesteld door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs zoals gepubliceerd op de website van www.Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs.

Reviews worden verwijderd door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs als:
Geplaatste  reviews zijn en blijven een  permanent onderdeel van het profiel die is aangemaakt bij een aanvrager, opdrachtgever  en/of Register Bouwkundig Inspecteur. Conflicten tussen de opdrachtgever, Aanvrager en Register Bouwkundig Inspecteur dienen onderling opgelost te worden op een normale en respectvolle manier. Komt u hier niet uit dan dient u de klachten procedure te volgen van het NRBI.

De Register Bouwkundig Inspecteur dient door opdrachtgever en aanvrager in de gelegenheid gesteld te worden om zijn of haar fouten tijdig te herstellen in het kader van recht op herstel op de manier wat de Register Bouwkundig Inspecteur goed acht om tot een goede review te komen.

Bij een  geschil die voor beide partijen  goed en naar tevredenheid van beide partijen is afgerond mag en kan de review aangepast worden als de reeds geplaatste review ongepast is, of niet meer strookt met de tevredenheid bij de oplossing na het geschil. Een eventuele aanpassing dient schriftelijk ingediend te worden bij het NRBI.

 • De reviews bevat geen reclame uitingen voor en van de Register Bouwkundig Inspecteur of andere doeleinden zonder toestemming.
 • Er zijn geen Register Bouwkundig Inspecteur nummers, offerte nummers of links, scrips geplaatst die een transparante keuze onmogelijk maken.
 • Persoonsgegevens van Register Bouwkundig Inspecteur (s) en of opdrachtgever, links, scripts naar andere pagina’s zijn niet toegestaan en zullen direct verwijderd worden.
 • De toon in de review dient netjes en correct dient te zijn. Vulgaire, Lasterlijke, obscene of racistische uitingen of anders worden niet toegestaan en zullen worden verwijderd.
 • Review die is verkregen door een aangesloten Register Bouwkundig Inspecteur die zichzelf als opdrachtgever heeft uitgegeven.
 • Een directe opdrachtgevers, aanvrager en/of intermediair mogen na een afgeronde opdracht/ dienst alleen een  review plaatsen over de Register Bouwkundig Inspecteur over de (gedeeltelijk) rechtstreeks uitgevoerde dienst bemiddeld via NRBI en/of andere kanalen die gebruik maken van de lextool door de Register Bouwkundig Inspecteur .
 • Een review is afgegeven door een opdrachtgever, aanvrager, intermediair die alleen een Register Bouwkundig Inspecteur een opdracht heeft gegund, maar nooit tot de intentie had om een definitieve opdracht te geven(uit te besteden).
 • Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is te allen tijde gerechtigd om tot aanpassing en verwijdering over te gaan indien misbruik van de mogelijkheid tot een review plaatsen wordt geconstateerd.
 • Een geplaatste review kan en mag door een opdrachtgever, aanvrager  of de Register Bouwkundig Inspecteur  op een bepaald moment aangepast worden of zelfs verwijderd worden door dit schriftelijk aan te vragen en indien beide alle partijen gehoord zijn door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs. Het besluit tot aanpassing en/of verwijdering van de review ligt bij Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs zonder hier verantwoording over uit te dragen.

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs behoudt zich het recht om Register Bouwkundig Inspecteur diensten, die uitgevoerd zijn op locatie of bij aanvraag naar uitgeven rapportage een oordeel te vormen, indien er reden is van het verwijderen van een review. Om tot een eerlijk oordeel te komen dienen eventuele stukken zowel van de opdrachtgever, aanvrager als Register Bouwkundig Inspecteur overhandigd te worden aan Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs. 

Uitingen in reviews met ernstige meldingen, beledigingen die als doel hebben elkaar te beschadigen of Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs, en in strijd zijn met onze regelementen  zullen verwijderd worden.

Het NRBI gebruikt uw review om de kwaliteit, kennis, kunde en gedragingen in het veld te toetsen. Er vindt een review plaats tussen u en de Rbi-er. Indien een geschil ontstaat tussen u en de Rbi-er zijn negatieve uitingen op andere social media kanalen niet toegestaan die het NRBI in een kwaad dacht licht brengen. Indien dit voorkomt stelt het NRBI u hiervoor aansprakelijk met een bedrag van 500 euro / dag per kanaal. Er komt een opdracht tot stand tussen u en de Rbi-er of partner. Deze dient u eerst onderling op te lossen of de procedure te volgen van het NRBI. Uitingen /reviews met ernstige meldingen, beledigingen die als doel hebben elkaar te beschadigen of Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs, en in strijd zijn met onze regelementen zullen verwijderd worden.

Review offline bij geschil 
Geschil en offline zetten hoe? Bij een (dreigend) juridisch geschil  of geschil onderling tussen Register Bouwkundig Inspecteur  en de aanvrager of opdrachtgever kan de opdrachtgever, aanvrager, Register Bouwkundig Inspecteur  of Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs  de mogelijkheid tot het plaatsen van een review opschorten of zelfs (tijdelijk) verwijderen indien een review is geplaatst. Een Register Bouwkundig Inspecteur, aanvrager, opdrachtgever of andere intermediaire kanaal dienen schriftelijk te bewijzen dat een geschil dreigt of loopt.

Voorwaarden review offline bij geschil:
De Register Bouwkundig Inspecteur, aanvrager, opdrachtgever dienen een kopie van het schrijven van een advocaat, rechtsbijstandsverzekeraar zoals ARAG, DAS of een geschillencommissie van de branchevereniging van de Register Bouwkundig Inspecteur  aan Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs op te sturen, waarin het geschil of de vraag om (tijdelijke) verwijdering van de review duidelijk te verantwoorden. Na [een definitieve] uitkomst (uitspraak) omtrent het lopend geschil tussen de partijen dient de Register Bouwkundig Inspecteur , aanvrager en opdrachtgever e/of intermediair een schrijven van bovengenoemde instantie ondertekend door beide partijen aan Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs te versturen. Na bestudering zal Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs hier zelf een standpunt voor innemen en eventueel hierop actie op ondernemen zoals:

 1. Review online zetten.
 2. Review tekst aanpassen neutraal op inzicht van Stichting Nederlands register Bouwkundig  Inspecteur.
 3. Review online met tekstuele aanpassingen omtrent geschil.
 4. Review blijft verwijderd.
 5. Royeren van de Register Bouwkundig Inspecteur 

Aanvragers, opdrachtgevers of Register Bouwkundig Inspecteur s  die van mening zijn dat de geplaatste reviews niet juist is en in strijd is volgens de regelementen van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs kunnen zich schriftelijk melden aan het adres van het NRBI. Daarvoor dient u de volgende gegevens te verstrekken:

 1. Uw NAW gegevens
 2. Kopie rapport
 3. Aanvraagnummer
 4. Rbi-nummer
 5. Korte motivatie
 6. Stukken van rechtsbijstand, geschillen commissie, scheidsgerecht, advocaat.

Het NRBI zal na schriftelijk ontvangt binnen 4 tot 6 weken reageren en/of tot actie overgaan.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden