Expertisekamer Bouwgeschillen

Binnen het NRBI zijn vele Register bouwkundig Inspecteurs met een ieder met zijn expertise. De expertise commissie bouwgeschillen bestaat uit deskundigen interne en extern. Externe deskundigen zijn onmisbaar voor een gezonde beleidsvorming binnen het NRBI en marktpartijen. Kwaliteit, kennis en kunde waarborgen is van groot belang om te komen naar een duidelijke dienstverlening binnen bepaalde expertisekaders.

De Expertisekamer bouwgeschillen wordt voorzien van een voorzitter en commissieleden. De voorzitter en minimaal 2 commissie leden zijn lid van het NRBI. De overige zetels kunnen worden ingevuld door marktpartijen die steunend lid zijn van het NRBI. Door kennis te delen vanuit de leden naar marktpartijen en visa versa kom je tot breed draagvlak.

De expertisekamer bouwgeschillen dient als adviesorgaan voor de leden en bestuur, en bepalen mede de koers van het NRBI.

Aanmelden om zitting te nemen binnen de expertisekamer bouwgeschillen kan. Klik hier 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden