Marktpartijen

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) biedt marktpartijen en consumenten de garantie dat zij een integere en gecertificeerde deskundig bouwkundig inspecteur kan inschakelen: een Register Bouwkundig Inspecteur (RBI). Stichting NRBI wordt met grote regelmaat benaderd door grote marktpartijen hoe ze een register bouwkundig Inspecteur kunnen inzetten.

Transparantie & keuzevrijheid RBI'ers

Bij het zoeken naar een gecertificeerde bouwkundig inspecteur is gebleken dat consumenten, intermediairs en andere marktpartijens door de bomen het bos vaak niet meer zien.

De vijf W`s kwamen steeds terug bij het NRBI, namelijk:

  1. Wanneer kan ik een gecertificeerd bouwkundig inspecteur inschakelen;

  2. Waar kan ik een gecertificeerd bouwkundige vinden;

  3. Waar voldoet deze gecertificeerd bouwkundig inspecteur aan; 

  4. Wat mag ik verwachten van een gecertificeerd bouwkundig inspecteur;

  5. Wat kost een gecertificeerd bouwkundig inspecteur. 

Het doel van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is marktpartijen zekerheid bieden over de kwaliteit van de uitvoering van bouwkundige inspecties. De Register Bouwkundig gecertificeerde bouwinspecteurs onderscheiden zich in hun werk door objectiviteit en betrouwbaarheid. Zo bevordert het NRBI de professionalisering van het beroep van bouwkundig inspecteur en zorgt het NRBI dat inspecties en adviezen op een eenduidige en kwalitatieve wijze uitgevoerd worden. Om dit doel te behalen is transparantie en keuzevrijheid bij het vinden van een Register Bouwkundig Inspecteurs binnen duidelijke expertisekaders van belang. 

Stichting NRBI is een onafhankelijke stichting zonder winst als oogmerk. Het kaf van het koren scheiden online en offline kan alleen door transparantie en keuzevrijheid door de Register Bouwkundig Inspecteur vindbaar te maken.

Vindbaarheid

Alle Register Bouwkundig Inspecteurs in Nederland vindt u in het zoeksysteem van NRBI voor een specifieke type bouwkundige inspectie of expertise  binnen duidelijke expertisekaders.

Voor grote marktpartijen hebben wij een oplossing gevonden die ervoor zorgt dat de onafhankelijkheid van alle partijen worden gewaarborgd. Marktpartijen kunnen gebruik maken van een expertise register binnen de zoekmachine (de lextool) waar het NRBI gebruik van maakt om keuzevrijheid, transparantie en onafhankelijkheid bij het kiezen van een Register Bouwkundig Inspecteur te waarborgen.

Deze zoekmachine is speciaal voor B2B ontworpen bij het uitvragen van RBI'ers voor grotere projecten voor gemeentes, verzekeraars, rechtsbijstand, inversteerders, intermediairs en banken. Het NRBI stelt deze tool ter beschikking omdat ook met deze tool kwaliteit, kennis & kunde binnen een lean proces te kunnen waarborgen.

Heeft u als marktpartij vragen over de expertise zoekmachine. Neem dan contact met ons op.

Vindt experts binnen het Expertise Register NRBI

Vraag een lextool account aan voor de expertise zoekmachine.

Een expertise regisseur van het expertise register neemt contact met u op. En maakt uw persoonlijke lextool account aan.

Ontvang een e-mail om uw lextool account binnen het Expertise Register te activeren

Activeer uw lextool account. U bent nu klaar om een expertise aanvraag te starten

Zoek een RBI-er

Start een expertise aanvraag

Start een expertise aanvraag op uw eigen (lextool) account.

Een expertise aanvraag wordt gecontroleerd. Bij vragen neemt de expertise regisseur persoonlijk contact met u op. Is de expertise aanvraag compleet dan gaat de expertise zoekmachine voor u aan de slag.

Meerdere Register Bouwkundig Inspecteurs worden in de zoekmachine gematcht op expertiseniveau regionaal of landelijk!

Register experts reageren op uw expertise aanvraag regionaal of landelijk.

Een Register expert stelt vragen, of u kunt vragen stellen aan de Register expert(s) binnen uw lextool account.

Ontvang een of meerdere offertes op maat op expertiseniveau. Bepaal aan wie u de expertise opdracht gunt.

Offertes beoordeeld, kies uw Register expert. En plan de opdracht in.

Volg uw expertise aanvraag 24/7 op uw lextool track and trace account.

Zoek een RBI-er

Expertise aanvraag afgerond

De Register expert upload het expertise rapport.

Ontvang het expertise rapport digitaal.

Betaal het expertise rapport via IDEAL of overschrijving aan de Register expert.

Kwaliteit is belangrijk. Alle betrokken partijen kunnen de expert beoordelen. Kwaliteit, kennis en kunde maar ook gedragingen worden gemonitord van de Register experts door het Expertise Register NRBI.

Zoek een RBI-er

Het Expertise Register

Het Expertise Register (ER) is een Register van experts. Keuzevrijheid en transparantie. Marktpartijen kunnen binnen het expertise register een Expertise Register laten inrichten en expertises uitvragen. Uniek aan deze expertise zoekmachine is dat de onafhankelijkheid van het NRBI gewaarborgd blijft en dat we kwaliteit, kennis en kunde online beter kunnen monitoren van de register experts.
Meer over Het Expertise Register NRBI

Hoe werkt het Expertise register?

Het expertise Register is een online (lex) tool. Een zoekmachine op expertiseniveau. Partners kunnen zelf hun expertise register laten inrichten in overleg met een onafhankelijke expertise regisseur. Het uitvragen van experts vindt dan alleen plaats binnen een specifieke expertise register binnen die ingericht is binnen een bepaalde expertise branche. Voor stichting NRBI is het expertise register NRBI ingericht zodat (specialistische aanvragen en grote projecten) expertise aanvragen binnen het expertise register (leden) kunnen worden gerealiseerd.
Hoe werkt het Expertise register

Waarom het Expertise Register?

Onafhankelijkheid voor de stichting NRBI is van groot belang. Keuzevrijheid en transparantie is een van de missies van het NRBI. Stichting NRBI heeft maar een doel en dat is zijn of haar leden vindbaar te maken op expertiseniveau. Door deze unieke tool toe te passen kunnen kwaliteit, kennis, kunde en onafhankelijkheid waarborgen. Het Expertise register en haar expertise zoekmachine draagt ertoe bij dat we beter Kwaliteit, kennis en kunde maar ook de gedragingen kunnen monitoren.
Waarom het Expertise Register

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor (specialistische) expertise aanvragen. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs binnen het expertise register (NRBI). Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs en de onafhankelijkheid van het NRBI.

Zoek Rbi-er Leden