Vereniging van eigenaren

Als u een appartement koopt of verkoop, bent u (automatisch lid) van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. Ook maakt de VvE afspraken over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten zoals de galerij of de hal. U als koper(s) heeft ook als lid van de VvE een onderzoeksplicht en mededelingsplicht.


Stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs wordt regelmatig geraadpleegd door Vereniging van eigenaren (bestuur en leden) in het kader van technisch onderhoud en bouwinsopecties van bestaande panden en nog op te leveren nieuwbouw complexen.


Onafhankelijkheid bestuur VvE

Transparantie & Keuzevrijheid  is belangrijk om de onafhankelijkheid te waarborgen van het bestuur van een VvE en stichting NRBI . Dit zorgt ervoor dat u als bestuur onafhankelijk kan doorverwijzen naar Register Bouwkundig Inspecteurs. De leden van de VvE kiezen zelf zijn of haar Register Bouwkundig Inspecteur.
Om dit te waarborgen maakt het NRBI gebruik van de zoekmachine op expertiseniveau ofwel lextool. Het VvE bestuur kan middels deze innovatieve ICT oplossing Register Bouwkundig Inspecteurs voor bouwinspecties en (specialistische) expertises laten uitvragen door de leden.

Het onafhankelijk doorverwijzen kan door;

  • Middels onze zoeksysteem leden;
  • Middels een eigen VvE bestuur (lextool) account;
  • Middels een zoek en boek widget voor de leden van de VvE.

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan:

Nieuwbouwcomplexen:
Het bestuur van een vereniging van eigenaren zoekt vaak een oplossing al dan niet samen met de bouwer dat hun nieuwbouw appartementen complexen tussentijds of bij de definitieve sleuteloverdracht door onafhankelijke bouwkundig inspecteurs wordt onderworpen aan bouwkundige inspecties. De wens gaat hier dan uit om een (aantal) vastge bouwkundig inspecteurs (projectbouwkundige) aan te stellen die de kwaliteitscontroles uitvoeren.

Oplossing:
Stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteur kan voor de Vereniging van eigenaren middels een online tool een oplossing bieden. Keuzevrijheid en transparantie zorgen ervoor dat de leden (nieuwbouw kopers) zelf zijn of haar Register bouwkundig Inspecteur kan kiezen.

  • Soorten diensten VvE
  • Controle tijden de bouw
  • Voor opleveringskeuring
  • Opleveringskeuring nieuwbouw

Bestaande VvE complexen
Het bestuur en/of beheerder van een bestaande appartementen complex zoeken vaak een onafhankelijk bouwkundig inspecteur voor een Meerjarige Onderhoudsplanning (MJOP) of een actualisatie. 

Oplossing:
Stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteur kan voor de Vereniging van eigenaren en/of beheerders die een meerjarige Onderhoudsplanning zoeken middels een online tool een oplossing bieden. Keuzevrijheid en transparantie staan hier voorop. Dit zorgt ervoor dat de onafhankelijkheid van het NRBI en Vereniging van eigenaren en/of beheerders gewaarborgd blijft.

Deze online zoekmachine wordt alleen ingezet bij grote complexen. Heeft u als Vereniging van eigenaren, bestuur, beheerder of bouwer vragen. Neem dan contact met het NRBI op.

Vindt experts binnen het Expertise Register NRBI

Vraag een lextool account aan voor de expertise zoekmachine.

Een expertise regisseur van het expertise register neemt contact met u op. En maakt uw persoonlijke lextool account aan.

Ontvang een e-mail om uw lextool account binnen het Expertise Register te activeren

Activeer uw lextool account. U bent nu klaar om een expertise aanvraag te starten

Zoek een RBI-er

Start een expertise aanvraag

Start een expertise aanvraag op uw eigen (lextool) account.

Een expertise aanvraag wordt gecontroleerd. Bij vragen neemt de expertise regisseur persoonlijk contact met u op. Is de expertise aanvraag compleet dan gaat de expertise zoekmachine voor u aan de slag.

Meerdere Register Bouwkundig Inspecteurs worden in de zoekmachine gematcht op expertiseniveau regionaal of landelijk!

Register experts reageren op uw expertise aanvraag regionaal of landelijk.

Een Register expert stelt vragen, of u kunt vragen stellen aan de Register expert(s) binnen uw lextool account.

Ontvang een of meerdere offertes op maat op expertiseniveau. Bepaal aan wie u de expertise opdracht gunt.

Offertes beoordeeld, kies uw Register expert. En plan de opdracht in.

Volg uw expertise aanvraag 24/7 op uw lextool track and trace account.

Zoek een RBI-er

Expertise aanvraag afgerond

De Register expert upload het expertise rapport.

Ontvang het expertise rapport digitaal.

Betaal het expertise rapport via IDEAL of overschrijving aan de Register expert.

Kwaliteit is belangrijk. Alle betrokken partijen kunnen de expert beoordelen. Kwaliteit, kennis en kunde maar ook gedragingen worden gemonitord van de Register experts door het Expertise Register NRBI.

Zoek een RBI-er

Het Expertise Register

Het Expertise Register (ER) is een Register van experts. Keuzevrijheid en transparantie. Marktpartijen kunnen binnen het expertise register een Expertise Register laten inrichten en expertises uitvragen. Uniek aan deze expertise zoekmachine is dat de onafhankelijkheid van het NRBI gewaarborgd blijft en dat we kwaliteit, kennis en kunde online beter kunnen monitoren van de register experts.
Meer over Het Expertise Register NRBI

Hoe werkt het Expertise register?

Het expertise Register is een online (lex) tool. Een zoekmachine op expertiseniveau. Partners kunnen zelf hun expertise register laten inrichten in overleg met een onafhankelijke expertise regisseur. Het uitvragen van experts vindt dan alleen plaats binnen een specifieke expertise register binnen die ingericht is binnen een bepaalde expertise branche. Voor stichting NRBI is het expertise register NRBI ingericht zodat (specialistische aanvragen en grote projecten) expertise aanvragen binnen het expertise register (leden) kunnen worden gerealiseerd.
Hoe werkt het Expertise register

Waarom het Expertise Register?

Onafhankelijkheid voor de stichting NRBI is van groot belang. Keuzevrijheid en transparantie is een van de missies van het NRBI. Stichting NRBI heeft maar een doel en dat is zijn of haar leden vindbaar te maken op expertiseniveau. Door deze unieke tool toe te passen kunnen kwaliteit, kennis, kunde en onafhankelijkheid waarborgen. Het Expertise register en haar expertise zoekmachine draagt ertoe bij dat we beter Kwaliteit, kennis en kunde maar ook de gedragingen kunnen monitoren.
Waarom het Expertise Register

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor (specialistische) expertise aanvragen. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs binnen het expertise register (NRBI). Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs en de onafhankelijkheid van het NRBI.

Zoek Rbi-er Leden