Bouwconflict met aannemer

Een bouwconflict met een aannemer is een situatie waarin twee of meerdere partijen (onderaannemers) binnen het bouwkolom of bouwketen bouwmethodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen.

Het is vaak een onopgeloste tegenstrijdigheid tussen zakelijke partijen en afnemer. Bouwconflicten kunnen optreden tussen mensen en  soms uit mond in een ruzie met de aannemer of opdrachtgever. 

Een bouwconflict met met een aannemer kan gaan om de inhoud van de kwestie of om de relatie tussen deBouwconflict met aannemer betrokkenen partijen binnen de uitvoering. Elk van deze partijen voeen zich betrokken bij de oplossing van het bouwconflict en zal in min of meerdere mate zich verantwoordelijkheid voelen voor de relatie met de andere partij(en). 

Een bouwconflict met een aannemer komt meer en meer voor in Nederland. Het is dan ook zaak om bij een bouwconflict met de aannemer, deze tijdig in kaart te laten brengen door een onafhankelijk gecertificeerd bouwkundig inspecteur. Door een onafhankelijk onderzoek gebasseerd op feiten, bouwbesluit, normen en goed en deugdelijk werk wordt een bouwconflict met de aannemer voor alle partijen vaak duidelijk. En zal er naar elkaar toe meer begrip ontstaan en bereid zijn om tot een oplossing te komen.

Heeft u een bouwconflict met de aannemer? Laat een erkend bouwkundig inspecteur het aannemers werk toetsen. Heeft u vragen over het bouwgeschil met de aannemer? Neem dan contact op met stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs. Of kijk binnen de expertise diensten, en zoek uw register bouwkundig inspecteur. klik hier.   

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden