Mededelingsplicht verkoper

Bij het aangaan van een (ver)koopovereenkomst moet de verkoper niet alleen op zijn eigen belangen letten. Hij moet ook rekening houden met de belangen van de koper. Dit kan met zich meebrengen dat hij de koper gevraagd, maar ook ongevraagd!, moet inlichten over feiten zoals bouwgebreken, slecht onderhoud, verzakkingen betreffende het te verkopen huis. Deze informatieplicht staat bekend als de ‘mededelingsplicht’ van verkoper.

Meer en meer verkoper verzaken in haar wettelijke mededelingsplicht ofwel informatie plicht. Kopers komen achteraf voor verrassingen te staan. De verkoper wordt dan vaak in het kader van non-conformiteit aansprakelijk gesteld. Voordat dat gebeurt dient de verkoper eerst aannemelijk te maken, had de verkoper kunnen weten dat. Immers wie esit die bewijst. 

Een bouwgebreken onderzoek of bouwgeschillen rapportage kan vaak uitkomst bieden. 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden