Slecht uitgevoerde verbouwing

Slechte verbouwing door aannamer

U heeft een verbouwing aan een bestaand pad of nieuwbouw woning laten verrichten  maar uw aannemer levert geen goed werk tijdens de verbouwing. U wijst de aannemer op de bouwgebreken, en slecht uitgevoerde werkzaamheden en geeft hem nog een redelijke herstel termijn om de verbouwwerkzaamheden te herstellen, maar de aannemer komt niet meer of reageert niet meer en u blijft achter met de slecht uitgevoerde verbouwwerkzaamheden en belandt in een verbouwgeschil. 

Wat te doen als de aannemer slecht verbouwerkzaamheden levert of oplevert?

Tijdens de verbouw werkzaamheden ziet u dat de aannemer slecht werk maakt of u twijfelt of de verbouw werkzaamheden voor de oplevering goed zijn uitgevoerd. Dan is het raadzaam om door een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur het verbouw werk te laten toetsen. Een gecertificeerde bouwkundig inspecteur toets de verbouwing op slecht uitgevoerde werk door de aannemer, bouwbesluit, normen en goed en deugdelijk werk. Mochten er verbouw gebreken of oplevergebreken zijn kunt u de aannemer onderbouwd in gebreke stellen. 

Tip! Het beste is om samen met de register bouwkundig inspecteur en uw aannemer gezamelijk de verbouwing te beoordelen. Bij een verbouwconflict met de aannemer dient u dan schriftelijk aantoonbaar in het kader van hoor en wederhoor de annemer uit te nodigen. Vragen hierover? Neem dan contact met Stichting NRBI op.

Geschil bij verbouwing. Aannemer komt er niet meer in?.

Aannemer komt niet meer of komt er niet meer in? Als een aannemer de verbouw werkzaamheden ronduitSlecht uitgevoerde verbouwing slecht heeft afgeleverd is het een begrijpelijke emotionele reactie, de aannemer komt er niet meer in. U weigert de aannemer toegang tot de verbouwing. U bent tenslotte klaar met deze slechte aannemer. Maar de vraag is of dit een slimme juridische keuze is. Vaak is een aannemer m.b.t. termijnen vooruit betaald voor de te verrichten verbouwwerkzaamheden.  En als u weinig tot niets geleverd heeftt gekregen, of dat de aannemer slechte verbouw werkzaamheden heeft geleverd waardoor u mogelijke meer herstelschade heeft. Heeft u naar alle waarschijnlijkheid meer financiele schade om de verbouwing door een andere te laten uitvoeren. U doet er slim aan om de slecht uitgevoerde verbouwing dan vooraf eerst in kaart te laten bernegen. Alvorens u de aannemer er niet meer in laat. Immers dient u rekening te houden met het recht op herstel door de aannemer. Stel de verbouw aannemer officieel en goed onderbouwd in gebreke.

Recht op herstel slecht uitgevoerde verbouwing

Volgens artikel 6:58 BW komt u als schuldeiser in verzuim als u nakoming van de verbintenis verhindert doordat u uw medewerking niet verleent, of u nakoming van herstel belet. De aannemer niet meer binnen laten en letterlijk buiten de deur zetten kan u dus indirect en directe financiele schade opleveren. De aannemer kan u ingebreke stellen. Het recht op herstel kan men niet zonder onderbouwing en onderbouwde in gebreke stelling afnemen.

Het recht om verbouwgebreken te herstellen

Veel aannemers zijn zeer bekend met art. 7:759 BW wat stelt dat indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, u, tenzij dit in verband met de omstandigheden niet van u kan worden gevergd, de gelegenheid moet geven de verbouwgebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. De aannemer zal aansprakelijk blijven voor verbouwschade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.

Aannemer in gebreken stellen bij slechte verbouwing 

Als u de aannemer de kans heeft gegeven het de slecht uitgevoerde verbouwing of oplevergebreken binnen redelijke termijn te herstellen en de aannemer in gebreke heeft gesteld, maar hij laat niks meer van zich horen, komt niet of of lost de gebreken niet op, dan is uw aannemer in verzuim. Op dat moment dient u schriftelijk aantoonbaar te maken dat de aannemer in gebreken blijft. Door dit goed onderbouwd te doen, kunt u de aannemer berichten dat hij niet langer in de gelegenheid wordt gesteld de verbouwgebreken te herstellen en de werkzaamheden zal moeten afronden. De aannemer in gebreken stellen en laten herstellen door derden kan pas als u aantoonbaar er alles aan heeft gedaan de slechte aannemer in beweging te krijgen. 

Een andere aannemer inhuren bij slechte verbouwing

Als de aannemer verzuimd in het herstel of uitvoering en u heeft de aannemer schriftelijk aantoonbaar onderbouwd

Aannemer maakt slecht werk

in gebreken gesteld. Dan kunt u de (herstel)werkzaamheden door een derde laten uitvoeren. Dit kan alleen als er bijvoorbeeld een bouwgebreken onderzoek is uitgevoerd die alles in kaart heeft gebreacht met herstelkosten door derden. Hierdoor kunt u eventuele betaaltermijnen en meerwerk onderbouwd achterhouden en herstel kosten door derden claimen bij de aannemer. Als u nog steeds wilt dat deze aannemer het gebrek oplost kunt u er ook voor kiezen nakoming te vorderen al dan niet op straffe van de verbeurte van een dwangsom. Daarbovenop kunt u uw schade verhalen door eventueel een schadevergoeding wegens geleden schade door de tekortkoming te vorderen. 

Tip! Laat eerst een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur de bouwgebreken, oplevergebreken of slecht uitgevoerde werkzaamheden in kaart brengen al dan niet met een kosten herstelraming door derden. Nodig de slechte aannemer uit in het kader van hoor en wederhoor om bij het onderzoek aanwezig te zijn. in 90% van de verbouwconflicten voorkomt dit verdere escalatie. Komt u er dan niet uit raadpleeg dan een rechtsbijstand of bouwrecht advocaat.

Heeft u vragen over een verbouwconflict of een bepaalde bouwexpertise onderzoek. Neem dan contact op met Nederlands register bouwkundig Inspecteurs. Of kijk in het register van register bouwkundig inspecteurs.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden