Aannemer in gebreke stellen

Hoe stel je een aannemer aangetekend in gebreke? Een aannemer in gebreke stellen voor slecht uitgevoerde werkzaamheden of bouwkundige gebreken kan niet zomaar. Als opdrachtgever die een aannemer in gebreke stelt, dien je dit goed te onderbouwen. Ofwel als opdrachtgever dien je per bouwkundig gebrek of slecht uitgevoerd werk door de aannemer (bouwkundig of financieel) te onderbouwen met foto`s waarom je de aannemer in gebreke stelt. Wie eist die bewijst is de regel.

Aannemer in gebreke gesteld maar ontvang facturen

Juridisch heb je het recht om jouw verbintenis (de betaling, facturen) onderbouwd met foto`s (bewijsmateriaal) op te schorten tot de aannemer in kwestie zijn verplichtingen nakomt.

Belangrijk, een opschorting van betaling is tijdelijk. Je moet de aannemer de kans geven om zijn bouwfouten en slecht uitgevoerde werkzaamheden te herstellen. De termijn mag je zelf bepalen, zolang het maar redelijk en  blijft. Voert de aannemer (al dan niet goed of slecht) herstel door, dan ben je alsnog verplicht om de factuur van de aannemer na ingebrekestelling te betalen. Weigert de aannemer herstel of laat deze niks van zich horen, reageert hij niet op jouw vraagstelling? Dan kan je via de rechtbank toestemming vragen om een andere aannemer aan te stellen (gerechtelijke vervanging). De kosten van deze nieuwe aannemer worden dan verhaald op de oorspronkelijke aannemer.

Aannemer foutief ingebreken stellen

Vaak wordt een ingebeke stelling foutief ingezet. Herstel door derden (andere aannemer) wordt zonder overleg met de slechte aannemer ingezet immers moet het werk af. Een ingebreke stelling van de aannemer wordt vaak op eigen houtje ingezet en een andere aannemer (derden) aansteld.  (buitengerechtelijke vervanging), maar dit is niet zonder risico voor jouw als opdrachtgever. Weet dat de aannemer nog steeds recht op herstel heeft. Gun je hem of  haar het recht op herstel niet, dan stapt de aannemer naar de rechtbank, waarop een rechter bepaald of je (juridisch) correct hebt gehandeld. Meent de rechtbank van niet, dan kan je verplicht worden als opdrachtgever tot het betalen van een schadevergoeding aan de slechte aannemer. 

Daarom is het van belang dat je de aannemer goed onderbouwd in gebreke steld. Doe je dat niet en maak je form fouten (fouten in een juridisch traject). Dan kost het bouwgeschil of verbouwgeschil vaak veel meer dan de facturen die je (onterecht) achterhoudt. 

Aannemer ingebreke stellen, maar hoe?Aannemer in gebreke stellen

 1. Heeft u een rechtsbijstand verzekering? Laat een dossier aanmaken. Meld uw bouwgeschil of verbouwgeschil met de aannemer. Geen rechtstand? Beslis of je nu bij een ingebreke stelling of later een bouwrecht advocaat in de hand neemt.
 2. Rechtsbijstandd of advocaat in de hand genomen. Vraag naar de juridische vraagstelling van de rechtsgeleerde. 
 3. Heeft u facturen ontvangen van de aannemer? Verweer u zelf voordat u een gerechtsdeurwaarder op de stoep heeft staan. Ofwel. Schrijf een reactie (schriftelijk aantoonbaar) naar de aannemer dat je de facturen nog niet betaald onderbouwd en stel hem of haar ingebreke.
 4. De factuur kunt u niet zonder financiële onderbouwing en onderbouwing van bouwgebreken of slecht uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer lang tegen houden. De aannemer wil natuurlijk weten waarom u hem niet betaald. Anders komt deze in verweer. en steld de aannemer jouw aansprakelijk
 5. Hoor en wederhoor: Advies is om een ingebrekestelling van de aannemer juridisch goed in te zetten. Nodig de aannemer uit op locatie in het kader van hoor en wederhoor. Bespreek de bouwkundige gebreken en slecht uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer. Laat je desnoods bijstaan door een onafhankelijk bouwkundig inspecteur bij een ingebreke stelling van de aannemer..
 6. Belangrijk: Bij een (bouwkundig) onderzoek op locatie, is het van belang dat partijen die erbij zijn volmacht hebben. Ofwel beslissend bevoegd zijn. (geen timmerman van de aannemer of zoon van de opdrachtgever zonder volmacht).
 7. Onderbouw uw ingebrekestelling van de aannemer na onderzoek op locatie. Belangrijk is dat je de bouwgebreken en slecht uitgevoerde werkzaamheden per onderdeel met foto en herstelkosten raming door derden goed in kaart brengt of in kaart laat brengen. Leg dit vast of laat dit vast leggen door een onafhankelijk bouwkundig inspecteur.
 8. Verstuur de onderbouwde ingebreke stelling naar de aannemer aangetekend met een bouwkundig rapport met opsomming van de bouwgebreken, slechtuitgevoerde werkzaamheden door aannemer per onderdeel, met foto en kosten herstel raming door derden.
 9. Recht op herstel: Iedereen kan fouten maken. Echter iedereen heeft volgens Nederlands recht, recht op herstel. Geef de aannemer een redelijke termijn van herstel. 
 10. Voert de aannemer geen herstel of slecht herstel uit. Wie eist die bewijst is de regel. Als opdrachtgever dien je dan aan te tonen dat de aannemer wederom in gebreke blijft.

Aannemer reageert niet op ingebrekenstelling

 1. Aannemer reageert niet op aangetekend schrijven bij een ingebreke stelling;
 2. Aannemer laat niks van zich horen,in gebreken gesteld te zijn;
 3. Aannemer reageert niet op de ingebreke stelling;
 4. Aannemer ingebreken stellen via de e-mail lukt niet;
 5. Aannemer ingebreke stellen via SMS of whatsapp;
 6. Ingebrekestelling slecht uitgevoerde werken na ingebreke stellen;
 7. Aannemer werkt niet door na ingebreken stelling;
 8. Aannemer komt afspraken niet na, na ingebreke stellen aannemer;

Ingebreke stelling aannemer verstuurt? Maar jouw aannemer reageert niet of slecht na de ingebreke stelling. De aannemer wil de aangetekende brief niet in ontvangst nemen en je hebt geen bewijs dat de ingebreke stelling is aangekomen. Dan is het van belang dat je onafhankelijk een ingebreke stelling van de aannemer hebt laten onderbouwen door een erkend bouwkundig inspecteur als bewijslast. 

Aannemer voert werk uit na een ingebreke stelling maar komt zijn afspraken niet of slecht na. Of je twijfeld over de kwaliteit. Wie eist die bewijst. 

Reageert de aannemer niet op een ingebreken stelling of voert geen herstel uit dan is een juridisch traject vaak onvermijdelijk. Vaak kan een bouwmediation of verbouwmedioation nog helpen om een juridisch traject en de gang naar de rechter te voorkomen.

Heeft u vragen over een ingebreke stelling van een aannemer door een register bouwkundig inspecteur (Rbi). Wilt u een ingebreke stelling met de aannemer laten onderbouwen. Neem dan contact op met stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden