Waarom scheidsgerecht Bouwkundig Inspecteurs

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid is van belang bij geschillen. Zo ook bij een geschil met het NRBI of aangesloten Register Bouwkundig Inspecteur. 

Om ervoor te waken dat de geschillen onafhankelijk worden beslecht heeft stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs besloten om het scheidsgerecht in te richten. Stichting NRBI noch een Register bouwkundig Inspecteur nemen hier deel aan. Het scheidsgerecht bestaat uit een of meerdere onafhankelijke (juridisch) onderlegde arbiters die verder geen binding heeft met het NRBI en/of haar leden.

 

Kwaliteit, kennis,kunde & onafhankelijkheid gewaarborgd.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel transparantie en keuzevrijheid en waarborgt processen zo ook binnen het scheidsgerecht. Elke arbiter is neutraal en onafhankelijk van de partijen en behandelt hen op voet van gelijkheid. De administrateur wijst een of meerdere arbiters aan die geen binding hebben met het NRBI noch leden. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de onafhankelijkheid bij geschillen.

Zoek Rbi-er Leden